Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е типова.

Инструкция по безопасност на труда при монтаж на конструкции и съоръжения

1. Монтьори на носещи конструкции, детайли и технологични съоръжения могат да станат лица, които не са по-млади от 18 години и са обучени по безопасните методи на работа.
2. Монтажните работи се извършват под непосредственото ръководство на техническия ръководител.
3. Забранено е да стоят хора под монтиращи се конструкции и съоръжения, а така също и да се извършват други строително-монтажни работи.
4. Когато се издигат тежки или с остри ръбове конструкции, трябва да се слагат подложки на местата, където се превързват те, за да не се протриват или прекъсват жичките на въжетата.
5. За да се предотвратят злополуки, цялата работа на монтажниците трябва да протича съгласувано. За целта монтажниците трябва да спазват следните основни правила:

  • когато се издигат и монтират конструкции, разпореждания и упътвания може да дава само техническият ръководител;
  • всички указания на техническия ръководител за машинистите на подемните кранове да се подават само с ръце, съгласно установените правила за сигнализация. Допуска се дублиране на указанията чрез радио телефон;
  • когато се издигат и монтират конструкции и съоръжения, техническия ръководител трябва да стои на такова място, че неговите сигнали да се виждат от краниста и от монтажниците участващи непосредствено. Ако няма такова място ръководителят на монтажа назначава сигналисти, които да препредават сигналите му.

6. Когато тежестта на товарите е близка до товароподемността на повдигателното съоръжение, отначало товарът се издига на 25 – 30 см от терена, спира се, прави се оглед на такелажа, товара и прочие и ако всичко е в изправност издигането се продължава.
7. Куката на подемния механизъм може да се освободи само след като издигнатия елемент бъде поставен на мястото му и бъде укрепен /временно или постоянно/ към монтираните по-рано конструкции.
8. Временните връзки на елементите за укрепването трябва да се поставят върху устойчиви упори.
9. Забранено е да се извършват монтажни работи в обсега на далекопроводи с високо напрежение, когато се нарушава габаритите и не е изключено напрежението.
10. За обтегачи, чрез които се регулират и направляват повдигнатите товари да се ползват здрави конопени или тънки стоманени въжета. Всички други начини за регулиране и направляване са забранени.
11. За предпазване от падащи предмети и инструменти монтажниците задължително ползват предпазни каски.
12. Когато има силен вятър /повече от 10 м/сек./, поледица, интензивни валежи от дъжд или сняг, работата на височина и повдигането на товари се забраняват.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар