Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструктаж за безопасност и културно поведение при пътуване за учениците, които ще участват в екскурзия

Учениците, заминаващи на екскурзии и зелени училища, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването си в населените места и туристическите обекти, които посещават

1. Всеки ученик е длъжен да спазва правилата за движение по пътищата.
2. Да се качват и слизат от превозните средства, с които пътуват, внимателно и спокойно, като не правят това в движение, а само по реда, установен от ръководителите на групата.

3. На учениците е забранено:
- Да напускат определените им места в автобуса по време на пътуване без разрешение на ръководителя и да си показват ръцете през прозорците;
- Да стават и се разхождат в превозното средство;
- Да се отделят от групата без знанието на ръководителя;
- Да носят опасни за здравето и живота предмети (запалки, кибрити, пиратки, остри предмети);
- Да употребяват лекарства без знанието на ръководителя;
- Да влизат в пререкания, употреба на сила, физическа саморазправа, като за всеки възникнал проблем, ученикът се обръща единствено към ръководителя;
- Да приема от непознати лакомства, дъвки, храна, напитки;
- Достъп до опасни зони и места, които застрашават здравето и живота на учениците (мостове, улици, високи дървета, съоръжения и др.)
- Прескачане или надвесване над тераси и прозорци;
- Рушене на обществено имущество в автобуса и посещаваните обекти;
- Движение по нерегламентирани участъци по време на екскурзията;
- Разговор с непознати лица;
- Пътуване с други превозни средства, освен с превидените;
- Консумация на храни и напитки в автобуса.
3. Учениците се задължават:
- Да се явят навреме в уговорения час на тръгване и отпътуване;
- Да спазват всички указания, дадени от ръководителя;
- Да спазват правилата за безопасно качване и слизане от автобуса;
- При спиране за почивка първи от автобуса слизат ръководителите.
- Да уведомяват своевременно ръководителя за възникнал здравословен проблем,
- физиологично неразположение, за възникнал проблем или ситуация, независимо от
- техния характер;
- Да спазват правилата и нормите за културно поведение в посетените обекти;
- Да проявяват разбиране, толерантност и уважение към останалите ученици.
- Да опазват своето имущество и това на останалите ученици от групата;
4. Ръководителят не носи отговорност за личните пари на учениците, за личните им мобилни телефони, фотоапарати, камери, или друг вид техника.
5. Ръководителите на групи да са запознати от водачите на автобусите за аварийните изходи;
6. Родителите се задължават чрез медицински документ, издаден от личния лекар, да уведомят предварително ръководителя и придружаващия лекар за съществуващ здравословен проблем на тяхното дете или проблем от друг характер. Липсата на такъв документ се счита за липса на проблем.
7. Ръководителят се задължава да запознае учениците и техните родители с настоящия инструктаж.

 

 

Име, презиме и фамилия на ученика

Подпис на

ученика

Подпис на

родителя

Подпис на извършилия инструктажа
1

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ