Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструктаж на учениците за дейности и походи при модул „ТУРИЗЪМ”

Основната цел на инструктажа е да опази живота и здравето на учениците.

Учениците трябва:
1. Да изпълняват задължителните разпореждания на ръководителя.
2. Да спазват етичните норми на поведение.
3. Да не носят оръжие, остри предмети, пиратки и други опасни предмети.
4. Да не влизат в пререкания по между си.
5. Да не употребяват алкохол и цигари.
6. Да не се отдалечават от ръководителите по време на поход , игри и дейности по време на модула.
7. Да не напускат групата без знанието на ръководителите.
8. Да не тръгват болни и не възстановени след боледуване.
9. Да носят облекло и обувки, съобразно прогнозата за времето и подходящо за преходи , походи и игри за ориентиране
10. Да не вземат лекарства без разрешението на ръководителите и медицинското лице.
11. Носят лична отговорност за носените от тях ценни предмети и средства /пари, мобилни телефони и др./
12. Да вземат мерки за предпазване на личните вещи от забравяне.
13. Да спазват уговорения час за тръгване от сборния пункт.
14. Да съдействат на ръководителите при възникнал инцидент и да ги информират за случващото се.
15. Да спазват правилата за опазване на природата - замърсяване, палене на огън, защита на растителни и животински видове.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ