Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с пневматична машина за занитване

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Обслужването и управлението на машината за занитване е допустимо само от лица, които:
• са инструктирани и обучени за работа с машината,
• нямат медицински противопоказания за работа,
• не са употребили алкохол или упойващи вещества,
• са с прибрана коса и без аксесоари, които могат да се закачат или захванат в обработвания детайл или машината и да станат причина за злополука,
• са с определеното работно облекло и лични предпазни средства /ръкавици, обувки/.
2. Обслужващият машината да не предприема по свой начин работа, с която не е запознат и за всяка нова дейност да изчаква и изисква инструктаж и разрешение за работата от прекия ръководител.
3. Забранена е експлоатацията на неизправни и необезопасени машини и съоръжения.
4. Машината да е с изправна електроинсталация.
5. ДА СЕ ИЗКЛЮЧВА/ПРЕКЪСВА ВИНАГИ ПРОВОДНИКА С ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ, КОГАТО НЕ СЕ РАБОТИ С МАШИНАТА!!!

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА:

1. Подготви работната зона на машината и около нея за предстоящата работа – пешеходните зони да са свободни за движение около машината и към изходите.
2. Провери изправността на управлението на машината на празен ход.
3. Започвай работа само с изправна машина!

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА:

1. Пази се от пресовия механизъм.
2. Не поставяй части от тялото в работното пространство на машината, когато проводника с въздух под налягане не е прекъснат.
3. Не доближавай лицето си до детайла в режим на занитване.
4. Обработваните детайли се закрепват стабилно и сигурно и се държат винаги с две ръце.
5. Установявай правилно изделията или приспособленията върху работната зона.
6. Извършвай всички манипулации внимателно и плавно.
7. КОГАТО ДЕТАЙЛЪТ ИЛИ ЗАГОТОВКАТА НЕ СА ЗАКРЕПЕНИ СТАБИЛНО И ЧАСТИТЕ ОТ ТЯЛОТО НА ОПЕРАТОРА НЕ СА НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ ПРЕСОВАЩИЯ МЕХАНИЗЪМ, НЕ СЕ ДОПУСКА НАТИСКАНЕ НА ПЕДАЛА ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ НА МАШИНАТА.
8. Не се разсейвай с други дейности при работеща машина.
9. Не допускай случайни лица в работната зона около машината.
10. При смущения в нормалното функциониране на машината, прекрати работа и уведоми прекия ръководител.
11. Не се подпирай на машината при работа.

12. По време на работа на машината не се допуска: почистване и извършване на ремонти; отваряне на капаците на електрическите и щекерните части и извършването на ремонтни работи при включена към електрическата мрежа машина, ръчно мазане на машината или отделни възли.
13. Не поправяй /дооправяй/ детайла, когато педала за задействане се натиска.
14. Готовите изделия не се разхвърлят край машината, а се подреждат в палети, стелажи или се стифоват, като височината на стифа не надвишава 1 метър.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТА:

1. Спри машината и изключи електрозахранването.
2. ПРЕКЪСНИ ВРЪЗКАТА НА МАШИНАТА С ПРОВОДНИКА ЗА ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ.
3. Почисти работната зона на машината и около нея.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар