❗Внимание: Тази инструкция е типова. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа.
Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна експлоатация на водогреен котел, ниско налягане, на нафта

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. За обслужване на Водогреен котел, ниско налягане, да се допускат само лица с необходимата степен на правоспособност, съгласно Наредба № 2 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (обн., ДВ, бр. 9 от 2001 г.).

2. Системата за управление, защита и контрол на работата на автоматизирания котел, осигурява възможност за автоматично поддържане на зададения топлинен режим, регулиране на мощността в установени граници, а също така автоматично изключване на котела при аварийни ситуации или когато стойността на температурата или налягането на флуида в котела достигне максималните допустими работни стойности.

3. Водогрейния котел работи с течно гориво (нафта) и има ограничителни устройства, които автоматично прекъсват подаването на гориво към горелката в случаите:
3.1. когато стойността на температурата на водата на изхода от котела превишава
максималната допустима работна температура;
3.2. когато налягането на водата на изхода от котела се понижи до стойност, съответстваща на налягането на насищане при максимална работна температура.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.