Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев.

Инструкция за експлоатация на винтови помпи

1. Тръбопровода съединен към входа на помпата е необходимо да има известен обратен наклон към нея, така че да не се образуват въздушни възглавнници.

2. Диаметърът на смукателния тръбопровод трябва да бъде по-голям от диаметъра на смукателния отвор на помпата или най-малко равен на него.

3. След присъединявяне на помпата към електрическата мрежа да се провери посоката на въртене на електродвигателя.

4. Посоката на въртене на помпата е по часовниковата стрелка!

5. Забранено е пускането на помпата на сухо и оставянето и да работи без продукт поради опасност от разрушаване на статора и уплътнителния възел и блокиране на помпата!

6. При първоначално пускане на помпата е необходимо да се залее с вода или продукт работната камера!

7. При химическо почистване на помпата е необходимо да се употребяват разтвори съобразени с материала, който се транспортира. Почистването трябва да става без остатък, като се съобразява с допустимата работна температура – НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 90 º С!

8. Периодично е необходимо да се контролира за течове и при недопустими течове да се подменят уплътнителните елементи!

9. При намаляне обема на прехвърляния продукт помпата да не се оставя без наблюдение, за да не остане да работи на сухо!

10. Прхвърлянето на помпата от един съд в друг да става само при изключено електрическо захранване!

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ