Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова.

Инструкция за пътуващите ежедневно с училищен автобус ученици

При организирано пътуване учениците изслушват специален инструктаж и да удостоверяват с подписа си, че ще изпълняват съответните изисквания, в началото на всеки срок и след всяка от ваканциите.

Ежедневно изпращащия учител припомня правилата за безопасно пътуване.

І. Задължения на учениците преди пътуването.

1. Всички ученици са длъжни да спазват правилата за движение по пътищата;
2. Учениците отиват до автобусната спирка около пет минути преди да пристигне автобуса;
3. До пристигането си на автобусната спирка учениците се движат по тротоара или банкета на пътното платно;
4. Учениците трябва да чакат на автобусната спирка, навътре от бордюра на тротоара, по-далеч от платното за движение, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива на банкета;
5. Учениците и децата не трябва да тичат и играят на автобусната спирка;
6. При пристигане на автобуса в съответното село учениците изчакват автобусът да потегли и да се отдалечи на достатъчно разстояние, за да пресекат улицата, като спазват „златното” правило „Погледни наляво, след това надясно и пак наляво!” и когато няма наблизо превозни средства преминават, без да тичат;
7. Учениците не трябва да навлизат внезапно на платното за движение и да го пресичат при ограничена видимост
8. Да не се удължава ненужно пътя и времето за пресичане, както и да се спира без необходимост на платното за движение;
9. Преди да навлязат на платното за движение учениците да се съобразят с разстоянията до приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение;
10. Учениците да не пресичат пред или зад спрял автобус или друго превозно средство.;
11. Да се избягва стоенето в „опасната зона” около автобуса – това е областта пет „гигантски стъпки” пред автобуса, 5 „гигантски стъпки” зад него и от двете му страни.
12. Забранено е да говорят с непознати на спирката и да влизат в автомобили с непознати, докато чакат ученическия автобус
13. Забранено е да влизат в пререкания, употребяват сила, физическа саморазправа – за всеки възникнал проблем, ученикът се обръща единствено към придружаващия учител.;
14. Забранено е пускането на музика от GSM или таблети в автобуса.

ІІ.Преди качване на превозното средство:

1. От селата, учениците се качват само след, като автобуса е напълно спрял и след разрешение на учителя ЦДО .
2. Преди да отпътуват от с.Сини рид учениците са проверени, строени по класове и направления.
3. Тръгват за качване само след разрешение на изпращащия учител ЦДО при напълно спрял автобус.
4. Учениците да се качват и слизат един след друг, без да се блъскат, като стоят далеч от автобусните колела.

ІІ. По време на пътуването с автобус:

1. Да сядат точно на определените им места, нямат право да променят мястото си.
2. По време на пътуването учениците стоят седнали, с поставени предпазни колани, ако има такива монтирани в автобуса;
3. Учениците да не говорят високо в автобуса, да не викат, за да не смущават шофьора Да не стават и да се разхождат по време на пътуване.
4. Да не разговарят с шофьора без причина; Ако трябва да се говори с шофьора, изчакват автобуса да спре
5. Учениците стават от мястото си, когато автобусът е спрял и след знак от придружаващия учител;
6. След като са слезли от автобуса, учениците не трябва да спират и остават пред вратите на автобуса .
7. Да проявяват разбиране, толерантност и уважение към останалите пътуващи деца и ученици
8. Да не носят остри предмети и предмети които застрашават здравето и живота на учениците
9. Да не отварят прозорци, да не подават ръце навън.
10. Да не изхвърлят отпадъци и предмети в автобуса и извън него.
11. Да не консумират храни и напитки в автобуса
12. Да уведомяват своевременно придружаващия учител за възникнал здравословен проблем или физическо неразположение.
13. Да спазват нормите за културно поведение по време на пътуване.
14. Да изпълняват без да спорят всички нареждания на придружаващия учител
15. Да възстановяват нанесените материални щети на автобуса.

ІІІ. След спиране на автобуса:

1. Слизат само след изричното разрешение на придружаващия учител при напълно спрял автобус.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ