Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев.

Инструкция за безопасна работа с транспалетна количка

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. За работа с транспалетна количка се допускат лица, навършили 18 год., преминали медицински преглед и начален инструктаж по безопасност и здраве при работа
2. Не се допуска използването на немаркирани, неизправни и несъответстващи на теглата и товарите транспалетни колички.
3. Вилките се изваждат от палетите, след като товаът се установи в устойчиво положение

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПАЛЕТНИТЕ ЕДИНИЦИ
1. Товарът да не стърчи повече от 40 мм извън палетата.
2. Теглото на уедренаъа единица да не надвишава допустимото за палетата
3. Палетните единици трябва да имат достатъчна стабилност и да не се деформират и разпадат при преместването, товаренето, разтоварването и складирането им.

ІІІ МАНИПУЛИРАНЕ НА ПАЛЕТИЗИРАНИ ТОВАРИ
1. Забранява се влачене на палетите по пода на помещенията.
2. Забранява се бутане и блъскане на палетите.
3. Забранява се обработването на палетизирани товари при мек, силно разкалян, неравен и неравен терен.
4. Забранява се манипулиране с палетизирани товари при тежки природни условия

ІV. ПОЕМАНЕ НА ПАЛЕТИЗИРАНИ ТОВАРИ
1. При поемане на палетизирани товари трябва да се спазват следните условия:
- центърът на тежестта на товара да е разположен симетрично спрямо вилките;
- товарът да прилепва към предната вертикална стена на вилките;
- палетната единица да бъде неподвижна.
2. Забранява се поемането и манипулирането на неустойчиви и деформирани палетни единици
3. Забранява се поемането и манипулирането на уедрени палетни единици, на които палетите са повредени
4. Вкарването на вилките на количката в просвета на уедрената палетна единица става, без да се трият в палетата.
5. Колелата на вилките не трябва да стъпватвърху дъските на палетата.

V. ПОВДИГАНЕ НА ПАЛЕТИЗИРАНИ ТОВАРИ
1. Ако теглото на товара е неизвестно и не може да се определи, палетната единица да не се повдига и пренася
2. Забранено е повдигането на товар с една вилка.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ