Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова.

Инструкция за хигиена и безопасност при провеждане на уроците по физическо възпитание и спорт и спортни дейности от I - VII клас

І. Учениците са длъжни:

1. Да изслушват внимателно инструктажа.
2. Да се разпишат в книгата за инструктаж, с което удостоверяват, че са им известни правилата и изискванията за безопасност на труда и че се задължават най-стриктно да ги спазват
3. Да участват в часовете по физическа култура и в извън учебните форми на занимание със спорт (секции, състезания и др.) в спортно игрално облекло - анцуг, клин, фланелка, гуменки, маратонки и др.
4. Екипите по физическо възпитание и спорт се носят отделно, обличат се преди часа и се събличат след приключване на занятието. Учениците да не играят с едни и същи дре и с тях да са в другите часове.Учениците да не се връщат в къщи за екипи.
5. Поради опасност от падане, травми и смърт след влизане във физкултурния салон учениците да се строяват и изчакват разпорежданията на учителя. При липса на такива /моментна заетост на учителя/ сядат на пейките и изчакват..
6. Да пазят спортното имущество.
7. При организиране на мероприятия извън сградата на училището, учениците се придвижват групово и под ръководството на съответния преподавател.
8. Да спазват указанията за провеждане на спортни занимания, дадени им от преподавателя, като спортните уреди не се използват самоволно и безразборно.
9. Подготовката за часа да се извършва в класните стаи, като се пази личното и чуждо имущество.
10. Играта с топка да бъде с умерена сила, за да се предпазят от удар учениците, учителите, стъклата и осветлението.
11. Всички болни, освободени или неразположени ученици присъстват задължително в часовете по ФВС и изпълняват нарежданията на учителя.

ІІ. На учениците строго се забранява:

1. Забранява се влизането на ученици във физкултурния салон през междучасията и без изричното разрешение на учителите по физическо възпитание и спорт.
2. Забранява се участието в часовете по ФВС с неподходящо облекло, както и разголването на коремната част от тялото.
3. Забранява се влизането и участието в часовете по ФВС с накити /пръстени, гривни, обеци, синджири/ поради опасност от травми. Дългите коси се прибират на опашка.
4. Да участват в спортни занимания с дъвки, закуски, семки.
5. Забранява се внасянето и консумирането на каквито и да е закуски и напитки във физкултурния салон.
6. Да се качват и да се люлеят върху вратите на игрището..
7. Да използват спортните уреди, топки и др. без съгласието и присъствието на съответния преподавател.
8. В междучасията е забранено влизането и изнасянето на физкултурни уреди от физкултурния салон.
9. Катеренето по решетките в салона, по оградата във външния двор и по гимнастическите уреди на площадката.
10. Качването по парапетите на училището, физкултурния салон, и дървената постройка.
11. Включването или изключването на осветлението във физкултурния салон и използването на каквито и да е електрически уреди без специалното разрешение на учителя.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ