Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от г-жа Даниела Ганчева.

Инструкция за безопасна работа при снегопочистване със специализирани машини (снегорин, трактор с прикачно устройство)

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

1. Управлението на всички категории моторни превозни средства за снегопочистване се извършва само от правоспособни лица.

2. За водач на снегопочистващи машини се допускат лица, които са:
• Преминали медицински преглед и нямат медицински противопоказания за работа;
• Инструктирани са и обучени за здравословни и безопасни условия на труд на всяко работно място;
• Запознати са с устройството и начина на експлоатация на трактора или снегорина. Това е важно правило, защото ако не се знае как работи трактора или снегорина, вероятността за инцидент е много висока.

3. Площадката на кабината и стъпалата за качването в нея в нея да бъдат от рифелова ламарина, а дръжките за хващане да са здрави и сигурни.

4. Кабината да бъде с добро отопление и вентилация, с осигуряващи нормален климат за водача.

5. Експлоатират се само технически изправни снегопочистващи машини и с пълна окомплектовка, която да включва: аптечка, термуси за вода и топли напитки, мобилен телефон, достатъчно гориво, комплект изправни инструменти, приспособления за ръчно снегопочистване, пожарогасител, предпазни очила анти-мъгла.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА

1. Снегопочистващото моторно превозно средство преди експлоатация се проверява за техническа изправност, като това се отразява в сменен дневник.

2. Работната поза да се регулира със седалка в зависимост от ръста на тракториста.

3. Всяка машина се проверява дали е снабдена с аптечка, термуси за вода и топли напитки, мобилен телефон, достатъчно гориво, комплект изправни инструменти, приспособления за ръчно снегопочистване, пожарогасител.

4. Водачите на машините да са облечени адекватно на климатичните условия, но така че да няма опасност от захващане и увличане на широки дрехи.

5. Втори човек в кабината да се вози само когато има определена седалка за тази цел и то при наложителни обстоятелства или указания от ръководителя.

6. Прикачните устройства се прикрепват към превозното средство само на специално обособените места за целта и по начин, указан от производителя.

7. Не позволявайте на никого да застане между снегорина и почиствания сняг, докато машината снегопочиства.

8. Не работете с хлабави щифтове, болтове и гайки на МПС-то. Отделянето на прикачния механизъм може да доведе до сериозни наранявания, телесни повреди или смърт.
9. Никога не почиствайте сняг, без добра видимост и светлина.

10. При необходимост от ръчно почистване с лопата в близост до снегорина използвайте защитни средства за очите - предпазни очила, за препоръчване е да са анти - мъгла. Носете обувки с не хлъзгави повърхности.

11. Използвайте МПС, оборудвано с кабина, за да сте на топло и за защита срещу студена снежна виелица. Никога не позволявайте на вашето тяло или крайници да чувстват студ дълго време.

12. Винаги бъдете сигурни, че МПС-то е на стабилна основа, а вие сте в близост до опора, за която може да се хванете при подхлъзване. Ходете, никога не тичайте.

13. При роторни снегорини, никога да не се поставят предмети или застават хора в близост до въртящият се и хвърлящ сняг улей, поради вероятност от изхвърляне на твърди обекти при високи скорости, които могат да причинят сериозни телесни повреди или смърт.

14. Хора, животни и движещи се превозни средства, трябва да са на достатъчно отдалечено разстояние от машината при снегопочистване.

15. Винаги снегопочиствайте при по-нисък трафик на движение.

16. Винаги се стремете към безопасност, коректност и уважение към другите участници на движението, проявявайте здрав разум при работа.

17. Ако е необходимо, използвайте алармата да предупредите другите.

18. Винаги се съобразявайте с правилата за движение.

19. Винаги управлявайте със скорост, която ви позволява да бъдете в контрол през цялото време и винаги да сте в готовност за аварийно спиране.

20. Скоростта на отстраняване на сняг да се различава в зависимост от дълбочината на снега, вида на снежната покривка и уплътняването на снега.

21. Никога не допускайте купчина сняг да затруднява видимостта на трафика.

22. Никога не образувайте купчина сняг близо до пожарни кранове, пощенски кутии, водни източници, канализация, изключващи клапани, електрически кутии и места за паркиране.

23. Прикачните механизми за почистване на сняг да са правилно проектирани или предназначени за тази употреба, в противен случай може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

24. Никога не позволявайте на хора и животни да се катерят и возят по снегорина. Те може да паднат и да бъдат прегазени, причинявайки им сериозни наранявания
или смърт.

25. Не използвайте снегорина за вдигане или да носене на предмети, за дърпане на автомобили, огради, стълбове, пънове или други предмети, или за теглене на друго оборудване. Това може да повреди снегорина и да доведе до сериозни телесни нараняване или смърт на хора в близост.

26. При приключване на работа паркирайте на определеното място, приведете в изходно състояние всички прикачни механизми, изключете двигателя, извадете контактния ключ и почистете снега и леда от МПС-то и помещението.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ