Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова.

Инструкция за шофьорите на автобусите за организация на пътуването при зимни условия

1. За да бъдат избегнати автопроизшествията, водачите на моторни превозни средства са длъжни да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му, както следва:
2. Шофьорите сами да преценяват зимната обстановка и да преценят възможностите за пътуване.
3. При вземане на решения, че пътуването е невъзможно, длъжни са да уведомят директора на училището на тел. 0884873336, 0887347353 и зам. директора 0884843379.
4. В случай на бедствие при пътуване веднага уведомяват:

  • на телефон 112;
  • КАТ автопроизшествия 165
  • Пътна помощ 146
  • РДВР гр. ........................., тел...................
  • директор тел..................... и зам. директор тел. ....................

5. По никакъв повод не изоставят учениците сами в автобуса на пътя.
6. Винаги носят заредени и включени телефони в себе си.
7. Не излизат на път с неизправно моторно превозно средство.
8. При движение да не превишават допустимата скорост, предвидена от Закона за движение по пътищата и правилника за приложението му и определена в пътните знаци.
9. При движение да наблюдават и спазват пътните знаци, предупреждаващи за опасните места, завоите и местата, които трябва да заобикалят и такива, непозволяващи изпреварване, спиране и други.
10. През време на пътуване да не допускат да има прави ученици.
11. Всеки ученик трябва да има определено място в автобуса, на което да седи.
12. Да не изпреварват други МПС при поставен знак за забрана, при лоша видимост, при спускане или качване на наклон, на завой, на спирки за обществен транспорт, на кръстопътища и мостове, да не прави двойно изпреварване и др.
13. При повреда на моторното превозно средство на улични и пътни платна, по които има движение на МПС, да изтеглят транспортното средство извън уличното или пътно платно на банкета и оставят същото със запалени габарити, за избягване на възможни връхлитания върху стоящото неизправно моторно превозно средство.
14. При работа при зимни условия да не излизат на път без изправни стъклочистачки и без противозамръзващи средства за предното стъкло: сол, спирт, глицерин и др.
15. При поледица или хлъзгав мокър път да намаляват скоростта и да не спират рязко, за да избегнат занасянето на транспортното средство.
16. Ако се налага рязко спиране на хлъзгав път, поради среща на неочаквано препятствие, хора и др., това става без освобождаване на моторното превозно средство от скорост, за да се намали възможността за подхлъзване и занасяне на същото.
17. През трудно проходими участъци на пътищата (пясък, дълбока кал, сняг и др.) да се преминава на малка скорост, за да се избегне превключване на друга скорост и спиране. Ако моторното превозно средство започне да буксува, е необходимо да се намаляват оборотите на двигателя.
18. В случай, че моторно превозно средство не може да продължи движението си поради боксуване, да се почисти калта пред предните и задните ходови колела и подложи пясък, чакъл, дъски, клони и др. пред задните колела, след което да се потегли на малка скорост.
19. Когато колелата са потънали много, да се повдигнат водещите колела и под тях се направи твърда настилка.
20. При движение на моторните превозни средства по лоши пътища (с коловози, ями и грапавини) да се намали значително скоростта, да се заобикалят грапавините и да се внимава същите да не опират в шасито на МПС.
21. При пътуване по хлъзгав път или спускане на наклон да се избягва превключване на скорост, а предварително да се избере и включи безопасна скорост. Спускането да се извършва на такава скорост, на каквато моторното превозно средство би могло да изкачи същият наклон.
22. При изкачване на стръмен път шофьорите да избират такава скорост, с която би се осигурило изкачването на МПС докрай, без да се сменя скоростта. Превключването на скорост по наклон, води до подхлъзване, спиране и др.
23. Да не спират рязко при приближаване на мястото за спиране.
24. Не се разрешава движение на МПС по инерция.
25. При потегляне на моторните превозни средства след престой, водачите трябва да се убедят, че пред него пътят е свободен и че след него не идва друго, изпреварващо го моторно превозно средство или дете.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ