Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от Даниела Ганчева.

Инструкция за безопасна работа с ръчно задвижвана хидравлична преса 30 т.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. До работа не се допускат неинструктирани и необучени лица и такива с медицински противопоказания за работа.

2. Не се пуска в действие пресата без ограничители на хода на буталото.

3. Не се допуска бързо отваряне на вентилите в хидравличната система на пресата.

4. Не се работи на пресата, когато хидравличната система не е обезвъздушена. Когато се сваля буталото, подвижният блок се подпира и след това се освобождават захващащите болтове и гайки.

5. Не работи:

  • без ограничител на хода на буталото;
  • с неизправни манометри на пресата;
  • с необезвъздушена хидравлична система;
  • с неизправен авариен бутон за изключване на хидросистемата.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА:
Провери: нивото на маслото, състоянието на свързващите тръбопроводи и отделните възли на хидравличната система; механизма за задвижване; изправността на ръкохватката, манометъра отчитащ налягането в хидравличната система; работата на пресата на празен ход.

ЗАПОЧВАЙ РАВОТА САМО С ИЗПРАВНА И ОБЕЗОПАСЕНА ПРЕСА!
РЕМОНТИ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ОТ КОМПЕТЕНТНИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА.

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА:
1. Установявай правилно изделията върху работната маса или приспособленията.
2. Извършвай всички манипулации внимателно и плавно.
3. Не се разсейвай с други дейности при работеща преса.
4. Не допускай случайни лица в работната зона около пресата.
5. При смущения в нормалното функциониране на пресата, прекрати работа и уведоми прекия началник.
6. Не поддържай с ръце детайла поставен за пресоване.
7. Не се подпирай на работната маса на пресата при работа.
8. Не доближавай лицето си до детайла в режим на пресоване.
9. Не обработвай закалени или с повишена твърдост метали.
10. Не поправяй /дооправяй/ детайла, когато буталото е в движение.
11. Не променяй установеното положение на регулиращите вентили на хидросистемата.
12. Не извършвай настройки и проверки на машината.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РАВОТА:
1. Пресата спри по указания от производителя начин.
2. Подсигури пресата срещу самоволно задействане.
3. Почисти работната зона на пресата и около нея.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ