Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от Даниела Ганчева 

Инструкция за безопасна работа с преси

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Обслужването и управлението на пресите е допустимо само от лица, които:
• са инструктирани и обучени за работа с машината,
• нямат медицински противопоказания за работа,
• не са употребили алкохол или упойващи вещества,
• са с прибрана коса и без аксесоари, които могат да се закачат или захванат в обработвания детайл или пресата и да станат причина за злополука,
• са с определеното работно облекло и лични предпазни средства /ръкавици, обувки/.
2. Обслужващият пресата да не предприема по свой начин работа, с която не е запознат и за всяка нова дейност да изчаква и изисква инструктаж и разрешение за работата от прекия ръководител.
3. Забранена е експлоатацията на неизправни и необезопасени машини и съоръжения.
4. Машините да са с изправна електроинсталация.
5. Обработваните детайли и инструменти /матрици и калъпи/ се закрепват стабилно и сигурно.
6. Да не се изключват и винаги да са изправни блокировките, предпазните капаци и ограждения на пресата.
7. Когато приспособлението, детайлът, заготовката или обработващият инструмент не са закрепени безопасно, не се допуска пускането на пресата.
8. Освобождаването на приспособленията, детайлите и инструментите се извършва при спряна преса.
9. При монтаж, демонтаж и доставка на материал да се използват повдигателни съоръжения.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА:

1. Подготви работната зона на пресата и около нея за предстоящата работа.
2. Провери изправността на управлението на пресата на празен ход.
3. ЗАПОЧВАЙ РАБОТА САМО С ИЗПРАВНА ПРЕСА И БЛОКИРОВКИ!

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА:

1. Не поставяй части от тялото в работното пространство на матриците при пуснат двигател на машината.
2. Установявай правилно изделията или приспособленията върху работната зона.
3. Извършвай всички манипулации внимателно и плавно.
4. НЕ ПОДДЪРЖАЙ С РЪЦЕ ДЕТАЙЛА, ПОСТАВЕН ЗА ПРЕСОВАНЕ.
5. Забранено е детайлите/заготовките да се контролират ръчно по време на настройка на машината – за целта да се използват осигурените метални куки/щанги.
6. Пази се от пресовия механизъм.
7. Включвай пресовия механизъм само с две ръце.
8. Не се разсейвай с други дейности при работеща преса.
9. Не допускай случайни лица в работната зона около пресата.
10. При смущения в нормалното функциониране на пресата, прекрати работа и уведоми прекия ръководител.
11. Не се подпирай на работната маса на пресата при работа.
12. НЕ ДОБЛИЖАВАЙ ЛИЦЕТО СИ ДО ДЕТАЙЛА В РЕЖИМ НА ПРЕСОВАНЕ.
13. Не обработвай закалени или с повишена твърдост метали.
14. По време на работа на пресата не се допуска: почистване и извършване на ремонти; отваряне на капаците на електрическите и щекерните табла и извършването на настроечни работи при включена към електрическата мрежа преса, ръчно мазане на машината или отделни възли.
15. Не поправяй /дооправяй/ детайла, когато пресата е в движение.
16. Готовите изделия не се разхвърлят край машината, а се подреждат в палети, стелажи или се стифоват, като височината на стифа не надвишава 1 метър.
17. При забелязване на влошаване на режещите повърхности на матрицата, да се информира прекия ръководител.
18. Смяна на екипировката се извършва само от обучено, квалифицирано и определено от ръководителя лице.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТА:

1. Спри пресата и изключи електрозахранването.
2. Почисти работната зона на пресата и около нея.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар