Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с повдигателни възглавници VETTER

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 1. Повдигателните възглавници трябва да се използват само със сгъстен въздух. При никакви условия не трябва да се използват огнеопасни или агресивни газове.
 2. Максималното натоварване върху повдигащите възглавници е 1,0 kg/cm2, което отговаря на 1,0 bar налягане във възглавницата.
 3. С повдигателни възглавници могат да работят само лица над 18 г.:
  • преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност;
  • преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
  • медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
  • запознати с устройството, правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
  • завършили курс за работа с повдигателните възглавници;
  • с необходимите лични предпазни средства:
  а) работно облекло;
  б) работни обувки;

II. Преди да започне работа с повдигателните възглавници работникът е длъжен да ги провери за дефекти.

III. Основни изисквания и правила за работа:

Инструкция за безопасна работа с повдигателни възглавници

 1. Осигурете така товара, който ще повдигате, че да не се хлъзга.
 2. При работа със сгъстен въздух от бутилка 200 bar или 300 bar, свържете редуцир вентила към бутилката със сгъстен въздух и затегнете чрез винта (1).
 3. Затворете редуцир вентила чрез клапана (2).
 4. Отворете клапата на бутилката (3).
 5. Манометъра (4) показва налягането на въздуха във бутилката.
 6. Настройте чрез регулатора (5) на редуцир вентила налягане приблизително 2 bar (индикация манометър (6)).
 7. Свържете маркуча на редуцир вентила със входа (7) на контролера.
 8. За допълнителна сигурност разположете така заключващата втулка (8) че изрезът, който е на нея да е от обратната страна на осигурителния винт (9).
 9. Свържете повдигателните възглавници към контролера с помощта на маркучите.
 10. Отворете редуцир вентила чрез клапана (2). Повдигателните възглавници са готови за работа.
 11. Надуването на възглавниците се контролира чрез сверичните кранове (10).
 12. Натоварването може да се следи чрез манометрите (11).
 13. Когато изискваното налягане за повдигане е достигнато или ако желаната височина е постигната сверичния кран се затваря и надуването спира.
 14. Интегрирания предпазен клапан се задейства автоматично при превишаване на максималното работно налягане (1 bar). Разликата в стойността на налягането при което се отваря и затваря предпазния клапан е не повече от +/- 10%.
 15. За да изпуснете въздуха от възглавницата завъртете главата на предпазния клапан обратно на часовниковата стрелка.

IV. Забранено е:

 1. Слагането на две или повече възглавници една върху друга.
 2. Оставянето на контролера без надзор, когато възглавниците са под налягане.
 3. Разделянето на връзката между контролера и възглавниците, когато възглавниците са под налягане.

* Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ