❗Внимание: Тази инструкция е типова. Възможно е да не съответства на Вашите условия на работа.
Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с портален и мостови кран

1. До управление на мостови и портални кранове се допускат лица, които имат документ за правоспособност и след проверка на техните знания и практическа подготовка от комисия.
2.Не се допуска до експлоатация нерегистрирана повдигателна уредба, подлежаща на регистрация съгласно Наредба за безопасната експлоатация и  техническия надзор на повдигателни съоръжения.
3. Забранено е да се работи с неизправни спирачни системи, сигнални и контролни устройства.
4. След извършването на какъвто и да е ремонт на крана се прави щателен преглед и изпитване на празен ход и натоварване, за което се съставя акт и записва в дневника. При монтаж, ремонт или демонтаж на крана Инженера по поддръжката на обекта е длъжен да вземе всички предпазни мерки за предотвратяване на нещастени случаи.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.