Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Павлова.

Инструкция за безопасна работа с перална машина

  1. Лицeто, работещо на тази машина, трябва да бъде запознатo с технологията на работа на машината и обучено за безопасна работа с нея, както и с ЛПС които трябва да носи по време на работа.
  2. Прекият ръководител носи персонална отговорност за първоначално обучение на работника с машината.Ръководителят допуска работника за самостоятелна работа на машината, след преценка на придобитите умения по време на обучението.
  3. Преди започване на работа, работникът трябва да провери изправноста на машината, както и дали са затворени всички блокировъчни врати.
  4. Необходимо е да бъдат взети мерки за предпазване от недобре затворени въртящи се части или електрически повреди.
  5. Добавяне на препарати по време на процеса в машината се извършва след като е спряло въртенето на машината и пяната в пералнята е спаднала така, че да не се получи разлив на гореща вода и поражения на работещия.
  6. Изваждането на продукцията да се извършва , след като работникът се убеди, че машината е спряла и има индикация на таблото за приключване на процеса.
  7. Забранява се, работникът да оставя без надзор машината по време на работа.
  8. Работникът трябва да бъде запознат с плана на фирмата за пожарна и аварийна безопасност.
  9. След приключване на работа, работникът е длъжен да изключи машината, да почисти работната площадка, да подреди работното си място и тогава да напусне работната площадка.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ