Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Мариана Николова и
"СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД.

Инструкция за безопасност при употреба на газово оръжие и помощни средства за защита

Познаването на основните правила и особености при употребата на газово оръжие и помощни средства намалява риска от допускане на неправомерни действия и инциденти.

1. Газовото оръжие може да се използва с халосни или газови патрони.

2. Ефектът при употреба на газовото оръжие срещу нападател зависи от:
неговото здравословно състояние – наличие на алергии, проблеми с дишането и зрението, чувствителна кожа;
наличието на алкохол или наркотици в кръвта – алкохолът и наркотиците имат различно проявление при отделните индивиди – могат да действат успокояващо, да притъпят болката, да предизвикат увереност, агресия, уплаха;
психологическата нагласа – действието на халосните и газовите патрони зависи от психологическата нагласа на нападателя, както и причината той да напада. Може да е агресивно настроен човек, под въздействието на алкохол, който цели единствено да предизвика конфронтация. Може да е рецидивист-обирджия и да е по-издържлив психологически на нападение. Ако става дума за „начинаещ”, то отбранителният акт има по-голям психологически ефект и най-вероятно ще го изплаши;
климатични условия – при силен насрещен вятър газът може да порази и защитаващия се;
• особености на околната среда – околната среда оказва влияние върху физическото действие на газа. При закрити помещения или в кола, газът може да има същото въздействие върху нападателя, каквото и върху защитаващия се;
местоположение на нападението – един от ефектите на газовите и халостните патрони е звуковият, който служи като своеобразен зов за помощ. В обществени и населени места това важи с много по-голяма сила, отколкото на открито – в планината, на плажа, в гората и т.н.. Вероятността някой да чуе в гората е ниска, поради което нападателят ще е по-уверен и по-устойчив психологически на изстрела.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

I. ГАЗОВО ОРЪЖИЕ

1. Газовият пистолет е ефективен на сравнително близко разстояние, след което ефекта му върху нападателя е минимален. От прекалено късо разстояние може да причини необратими телесни повреди и тежки наранявания.

2. При изстрел газовият пистолет произвежда газов облак, който определено разстояние след напускането на цевта е с много висока температура – приблизително 5000 C. Освен активното вещество на заряда, с висока скорост се изстрелват и неизгорели барутни частици, платмасови и метални стружки, които могат да причинят обезобразяване, ослепяване и дори смърт при употреба от близко разстояние.

3. Притежаването на газово оръжие изисква познаване и спазване на основните правила за безопасност, важащи и за огнестрелното оръжие.

 • Не забравяйте: вие носите отговорност за вашето оръжие, грижете се за него, за да се погрижи и то за вас при необходимост;
 • Винаги считайте, че пистолета е зареден и готов за изстрел и тази предпазливост ще ви предпази от нежелани инциденти;
 • Не съхранявайте пистолета на достъпни за други лица места и особено деца, и не го предоставяйте на други хора;
 • Повечето газови оръжия се правят от сплави с по-ниски качества от тези на оръжейната стомана или сплавите за бойното оръжие. Поради това, с цел да се предотврати износване и амортизация, не произвеждайте напразни изстрели или "щракане";
 • Почиствайте редовно оръжието, тъй като при стрелба с газови патрони се появява силно замърсяване, което може да доведе до задръжки при експлоатация. Почиствайте оръжието след всяка стрелба – патронника с шомпол, а цевта изплакнете с гореща вода. След това подсушете и смажете;
 • Не насочвайте оръжието към човек или животно без причина, а само когато сте убедени, че има реално нападение и заплаха за вас или вашите близки. Трябва да знаете, че според закона защитата трябва да бъде равностойна на нападението. Ако стреляте срещу невъоръжен нападател рискувате да бъдете обвинени в „превишаване на условията на неизбежна отбрана", „неправомерно използване“ на оръжието или дори „саморазправа“, с всички законни последствия;
 • Винаги дръжте оръжието си в посока, в която нито вие, нито друг човек ще бъде застрашен, защото на дистанция по-малка от 1 метър, всеки халосен патрон може да причини сериозни наранявания;
 • При тренировъчна стрелба поставяйте антифони за ушите и защитни очила за очите.

4. Пистолетът трябва винаги да бъде на предпазител (червената точка трябва да е покрита от предпазното лостче). Махайте предпазителя само когато възнамерявате да стреляте. Пистолет, който не е на предпазител, трябва да бъде носен без патрон в цевта.

5. Оръжието и мунициите трябва да бъдат съхранявани поотделно, за да бъдат пазени от неразрешена употреба (особено на деца).

6. Винаги да се има предвид, че дори и най-безопасното оръжие може да бъде опасно, ако се борави с него не както трябва.

7. Сигналните муниции (сигнални ракети) трябва задължително да бъдат изстрелвани вертикално нагоре, с ръка опъната над главата.

Запомнете, че оръжия, които не изискват разрешително за огнестрелни оръжия, не трябва да бъдат носени по време на публични изяви, мероприятия или спортни събития. Ползването на газово оръжие на публично място е позволено само:

 • в опасни ситуации и по време на спасителни действия;
 • за самозащита и по време на извънредно положение;
 • с разрешението на собственика на частната собственост, в която се намирате.

II. ХАЛОСНИ И ГАЗОВИ ПАТРОНИ

1. Ползващите газово оръжие трябва да са добре запознати с инструкцията за употреба и вида на веществото в газовите патрони.

2. На българския пазар се предлагат knall – халосни и патрони със CN-сълзотворен, CS-задушлив и PV-лютив газ (разпознават се по цвета на затварящата патрона тапа – зелена за халосни, синя за CN, жълта за CS и кафява за PV газ).

 • Животните (например кучетата) се влияят от лютивия PV газ, а другите видове не им дeйстват поради спецификата на дихателните пътища. На лицата, употребили алкохол, също "най-добре" действат PV патрони.

3. При използване на газово оръжие изстрелът се насочва към гърдите на правонарушителя.

В зависимост от модела и калибъра на пистолета (или револвера), той не трябва да се използва под определено разстояние. За 8 mm оръжие това обикновено е около 1,5 метра, а за 9 mm около 3 метра. Ако стреляте по човек от близка дистанция, това може да доведе до сериозно обгаряне, тежко натравяне и дори изпадане в кома.

4. При изстрел се образува газова "мъгла" на разстояние максимум 5-6 метра. За това не стреляйте срещу вятъра, защото той ще довее до вас този газ.

5. Не носете неопаковани газови патрони в джобовете. Остър предмет може да разруши тяхното затваряне и прахообразното вещество да се изсипе от разхерметизирания патрон.

6. Когато отворите кутийка с боеприпаси, трябва да се убедите, че по патроните няма вещество CS във вид на бял налеп или прах по вътрешната повърхност на кутийката. Ако след отваряне се появят симптоми като кихане, дразнене в гърлото, лютене в очите и носа, сълзене, течение от носа, трябва да избършете патроните с тампон напоен със спирт или спиртосъдържаща течност.

 •  Ако разсипете веществото CS, което се съдържа в патрона, трябва да го съберете с тампон, напоен със спирт или спиртосъдържаща течност;
 • Не се препоръчва да докосвате лицето и особено очите с ръце, ако сте пипали газови патрони или детайли на пистолета, след стрелба с газови боеприпаси. Първо се измийте старателно с топла вода и сапун.

7. След изстрел незабавно напуснете мястото на изстрела, за да избегнете въздействието на аерозолния облак.

 • След като сте използвали газово оръжие, го оставете за около час и половина на проветриво място, след което го разглобете и почистете;
 • Ако произведете изстрел в затворено помещение го напуснете веднага, като преди това осигурете проветряване в продължение на час и половина;
 • Ако сте поразени с CS газ, трябва да промиете очите си с обилна струя топла вода. При силна болка капнете в очите си смес от 3-4% разтвор новокаин и 1% разтвор атропин в съотношение 1:1.

8. При въздействие на аерозолният облак, който се образува при изстрел, се наблюдават симптоми на натравяне с веществото CS (раздразване на дихателните пътища и очите). Трябва незабавно да напуснете "заразената" зона и да излезете на чист въздух. При леко натравяне всички симптоми преминават за няколко минути.

 • При средно и тежко натравяне симптомите на раздразнение и сълзене на очите, носа и носоглътката, могат да продължат 10-20 минути. След промиване на лицето с вода, силното щипане върху кожата може да продължи още 10-15 минути. Ако продължите да се чувствате зле се обърнете към лекар, тъй като може да се наложи почистване на горните дихателни пътища, белите дробове, очите, черния дроб и бъбреците.

9. Почистването на пистолета се извършва на чист въздух. При почистването не докосвайте очите и лицето си, а след като свършите, почистете ръцете си със спирт и ги измийте с вода и сапун.

10. Охранителите, ползващи газово оръжие по график, след преключване на работното време трябва да го оставят за съхранение в каси или заключващи се шкафове, в охранявани със СОТ или физическа охрана помещения.

III. АЕРОЗОЛНИ СПРЕЙОВЕ

Аерозолните спрейове имат рефлекторно действие и въздействат на очите и на горните дихателни пътища, като предизвикват сълзотворен и кихавичен ефект. Като помощни средства химическите вещества, под формата на аерозолен спрей, се използват при задържане на лица, за пресичане и прекратяване на групови нарушения на обществения ред, при нападения на обекти и лица, при освобождаване на заложници. Използват се при стриктно спазване на правилата за безопасност.

1. Начин на употреба и тактико-технически данни на аерозолните спрейове "SABRE RED MKZ" (SABRE PEPPER).

 • Аерозолните спрейове от този тип използват химическото вещество "Олеорезин Капсикум" (червен пипер), и са предназначени за употреба като индивидуално средство за защита и обезвреждане на отделни лица – правонарушители;
 • Използването е на принципа на изхвърляне/изстрелване на химическото вещество чрез подходящо устройство (флакон под налягане);
 • Разпръскваща струя се насочва към лицето на обекта чрез пръсвания по секунда.

2. Мерки за безопасност при боравене с флакони с аерозолни спрейове.

 • да не се излагат на температура над 48°С;
 • да не се пробиват или запалват;
 • при разпръскване на малки количества да се избърсват с абсорбиращ материал;
 • след употреба помещението да се проветрява и след абсорбиращия процес мястото да се измива със сапун и хладка вода;
 • спрейовете да се съхраняват в изправено състояние на прохладно и сухо място;
 • при транспортиране и носене спреят да се държи с включен предпазител.

3. Мерки за оказване на първа помощ при използване на химически вещества.

 • пострадалият се извежда от замърсената площ на свеж въздух;
 • отстраняват се замърсените дрехи;
 • изплакват се най-напред очите на пострадалия обилно с чиста вода, след това лицето, ръцете и другите части на тялото;
 • кожата се промива с хладка вода и измива с мек сапун и вода;
 • при поглъщане устата се изплаква с вода;
 • ако симптомите не изчезнат се търси лекарска помощ.

IV. БЕЛЕЗНИЦИ

1. Използване на белезници.

Белезниците се използват с цел ограничаване на движението на крайниците на правонарушителя и недопускане на възможността да нарани други лица или себе си. В практиката се използват два вида белезници – за еднократна и за многократна употреба.
За еднократна употреба се използват лентови белезници изработени от пластмаса (фиг. 1). Свалянето им става чрез специално средство за рязане.

инструкция за използване на белезници

Индустриалните връзки, като тези на фиг. 2, не се препоръчват за задържане.

Белезниците за многократна употреба могат да бъдат свързани с мека връзка, с твърда връзка и с панти.
Белезниците за многократна употреба конструктивно трябва да осигуряват фиксиране на положението на гривната след поставяне. Това прави невъзможно самоувреждането чрез допълнително пристягане на гривната от лицето, на което са поставени.

инструкция за използване на белезници

2. Поставяне на белезници.

В зависимост от физическите качества и поведението на нарушителя/ите се допуска поставяне на белезниците при положение на ръцете отпред или отзад на гърба, на две и повече лица последователно, с комбинации между ръка и крак, крак за крак, през или за неподвижен предмет, по друг подходящ начин.

Внимание:

 • Не поставяйте белезниците с удар върху костите или ставите и не прекалявайте с пристягането им, за да не нарушите кръвообръщението на задържания;
 • Не огъвайте ставите му така, че да предизвикате изкълчване;
 • Лицето с поставени белезници трябва да бъде под наблюдение и не трябва да бъде държано в това състояние повече от един час без проверка за наличие на нормално кръвообращение на крайниците.

V. ПАЛКИ

1. ЗЧОД разрешава използването само на пластмасови или каучукови палки.

Забранено е използването на метални, дървени или електрошокови палки.

Палката се определя като несмъртоносно средство за защита, но е възможно с нея да бъдат нанесени травми, които трайно да влошат здравето или да застрашат живота на потърпевшите. От друга страна неадекватното използване на предимствата, които дава палката, създава опасност за нейния ползвател.
С цел постигане на максимален ефект от употребата на палката и нанасяне на минимални поражения на нападателя, е редно да се спазват следните правила:

 • Нанасяйте удари по ръцете на нападателя в областта на пръстите, китките и предмишниците, като започнете първо от въоръжената, или по-опасната за вас ръка. Пораженията на горните крайници могат да принудят нападателя да изпусне оръжието, а едновременно с това не биха го наранили фатално;
 • Нанасяйте удари по краката на нападателя в областта на коленете и бедрата, за да затрудните възможностите му за придвижване към вас, без да увреждате важни органи;
 • НЕ нанасяйте мушкащи или сечащи удари в главата, шията, гърба, кръста, слабините, корема или гърдите на нападателя, защото е възможно да увредите жизнено важни органи.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ