Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Мариана Николова и
"СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД.

Инструкция за употреба, периодична проверка и поддържане на колан за позициониране при работа (опорен) и гръден колан (сбруя)

I. КОЛАН ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПРИ РАБОТА (ОПОРЕН)

 

Кръстният колан и бедрените ленти са дублирани с дишаща материя и гарантират удобство.

 • предна ниско разположена точка за разпределяне на тежестта между кръстния колан и бедрата при извършване на работа от висящо положение;
 • две странични халки, които поемат натоварването на кръста, създавайки удобство при работа с опора на краката;
 • странични текстилни точки на окачване за определени специфични случаи;
 • задна катарама за закачане на гръдни колани ТОР и ТОР СROLL;
 • коланът и бедрените ленти са екипирани с две автоматични катарами DoubleBack;
 • четири инвентарника: два големи твърди отпред, улесняващи достъпа до инвентара и два малки гъвкави отзад, за да не създават неудобство при носене на раница.

КОНТРОЛ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Преди всяка употреба е задължително да се проверява колана за отсъствие на повреди като:
• изгниване на колана;
• изменение на естествения цвят на колана;
• разшиване на колана;
• нефункциониране на съединителя или катарамите;
• деформация на носещите метални части;
• наличие на очевидни следи от окисление върху металните части;
• нечетлива маркировка.
Ако поне едно от горе описаните изменения е налице, употребата на коланите е забранена.

ПОСТАВЯНЕ НА КОЛАНА

Хванете двете части, съставящи регулиращата катарама и сложете колана, загръщайки ремъка около талията си. Стегнете катарамата и регулирайте дължината на опорния ремък. Единият край на въжето е прикрепен към колана. Избира се желаната дължина на регулируемото въже чрез регулиращата халка на въжето. Другият край на въжето се поставя зад опората като я обхваща (пилон, колона и др.), която трябва да бъде достатъчно стабилна, така че опората да бъде между въжето и ползващия колана. Закопчава се карабината към халката на колана и се завива нейният винт, така че да не позволява случайно отваряне.
При ползване, ъгълът който опънатото опорно въже сключва с успоредна на земята мислена линия, трябва да е по-голям от 0. По този начин, при инцидент, падането няма да надвиши свободно падане повече от 50 сm..
Недопустимо е при изкачване опорното въже да не обхваща опората.

ПРОВЕРЕТЕ:

• катарамата да е в средата на корема;
• опорните пръстени да са разположени от страните на бедрата.

II. ГРЪДЕН КОЛАН /PETZL TOP CROLL/

 

Предназначен е за обединяване с колани за седнало положение FALCON, FALCON ASCENT

 • С него седалките FALCON се трансформират в предпазен колан за въжен достъп;
 • Използва се с карабинер OMNI или OMNI TRIACT, чрез който се обединяват двете предни халки;
 • Включва се в задната катарама и се закача за предната ниска точка на окачване
 • еднопосочен съединител (DELTA);
 • Подплатените презрамки са свързани с еднопосочния карабинер, стоят широко разтворени, за да не опират във врата на ползвателя, а сбруята да се облича по-лесно;
 • При натоварване на колана, презрамките поемат част от тежестта и я разпределят върху раменете;
 • Гръдна точка на окачване за включване на система срещу падане - няма гръбна точка на окачване, за да не пречи при носене на раница или други товари на гръб;
 • Презрамките са с автоматични катарами DoubleBack.

КОНТРОЛ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Преди всяка употреба е задължително да се проверява колана за отсъствие на повреди като:
• изгнили ремъци;
• изменение на естествените цветове на ремъците;
• разшити или раздрани части на колана;
• неизправност на катарамите;
• деформация на носещите метални части;
• наличие на очевидни следи от окисление върху металните части;
• нечетлива маркировка.

Ако поне едно от горе описаните изменения е налице, употребата на коланите е забранена.

III. ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПОТРЕБАТА

Коланът е лично предпазно средство и не може да се преотстъпва на други лица, за да може един човек да бъде отговорен за него.
Коланите трябва да се използват в съответствие с предписанията за употреба. Обърнете особено внимание на случаите на работи, извършвани в непосредствена близост до открит пламък (заваряване, рязане с пламък и др.), когато материалите са подложени на повреждане.
Опорният колан не трябва да се приспособява като средство за защита срещу падане от височина и трябва да се използва изключително в случаите, когато работната позиция има подходяща точка за окачване и работните операции могат да се изпълняват безопасно.
Ако предпазният колан за цяло тяло е бил използван при инцидент, независимо дали екипировката има или няма видими дефекти, цялото оборудване, участвало в този инцидент се подменя с ново.

IV. ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

Екипировката трябва да се съхранява в сухи помещения, защитена от ултравиолетови лъчи, при температура подобна на обикновената стайна температура. Освен това, там не трябва да има никакви агресивни агенти/киселини, разтворители/, които могат да променят предвидената устойчивост на коланите и шевовете.
Всякакви следи от замърсявания могат да бъдат отстранени с четка за дрехи. Използвайте чист парцал за почистване на металните части.

V. СРОК НА ГОДНОСТ

ПРИ СЪХРАНЕНИЕ: 10 години !
ПРИ УПОТРЕБА: до годност – до нарушаване на функциите - целостта и защитните свойства !

VI. ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА

Опорният работен колан трябва да бъде проверяван периодично, в съответствие с условията на употреба. Във всеки случай трябва да бъдат проверяван един път годишно. Проверката трябва да бъде извършвана от производителя или от компетентно лице, оторизирано от производителя и възложено на фирма на потребителя, която трябва да спазва предписанията, отбелязани върху примерния формуляр за контрол в приложението.

VII. МОДИФИКАЦИИ ИЛИ ДОБАВКИ

Те са изрично ЗАБРАНЕНИ. Личната предпазна екипировка не трябва да бъде нито допълвана нито модифицирана

VIII. ФОРМУЛЯРИ ЗА КОНТРОЛ

 Формуляр за контрол на ОПОРЕН РАБОТЕН КОЛАН

ЕТИКЕТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ   ________СЕРИЕН НОМЕР ___________________
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО _______________ДАТА НА ПОКУПКАТА _____________
ДАТА НА ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ _____________ПОТРЕБИТЕЛ ______________________
ДАТА НА ДОСТАВКА _______________________ 
КОМЕНТАР ______________________________________________________________________
ГОДИШНА ПРОВЕРКА
година на проверката ……………………………………..............................
изменение на естествения цвят на колана …………………………да/неда/неда/не
разшиване на колана ………………………………………………..да/неда/неда/не
нефункциониране на съединителя или катарамите ……………...да/неда/неда/не
деформация на носещите метални части ………………………….да/неда/неда/не
наличие на очевидни следи от окисление върху металните частида/неда/неда/не
нечетлива маркировкада/неда/неда/не
годишна проверка /подпис на отговорното лице/..............................
Забележка: Ако се установи наличие на едно от гореописаните изменения, ЛПС, обект на проверката, не трябва в никакъв случай да се използва.
 
Формуляр за контрол на ПРЕДПАЗЕН КОЛАН ЗА ЦЯЛО ТЯЛО
 
ЕТИКЕТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ   ________СЕРИЕН НОМЕР ___________________
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО _______________ДАТА НА ПОКУПКАТА _____________
ДАТА НА ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ _____________ПОТРЕБИТЕЛ ______________________
ДАТА НА ДОСТАВКА _______________________ 
КОМЕНТАР ______________________________________________________________________
 
ГОДИШНА ПРОВЕРКА
година на проверката..............................
изгнили ремъцида/неда/неда/не
изменение на естественте цветове на ремъцитеда/неда/неда/не
разшити или раздрани части на коланада/неда/неда/не
неизправност на катарамитеда/неда/неда/не
деформация на носещите метални частида/неда/неда/не
наличие на очевидни следи от окисление върху металните частида/неда/неда/не
не четлива маркировкада/неда/неда/не
годишна проверка /подпис на отговорното лице/..............................
Забележка: Ако се установи наличие на едно от гореописаните изменения, ЛПС  обект на проверката, не трябва в никакъв случай да се използва.

IX. ПЪРВА ПОМОЩ НА ЧОВЕК, ВИСЯЩ НА КОЛАН

Начинът за спасяване на падналия човек трябва да се планира и организира предварително. Работещите трябва да бъдат специално обучени за оказване на първа долекарска помощ на паднал човек. Спасителното оборудване трябва да е налично и работещите да бъдат обучени за работа с него.

Нуждата от бърза и ефикасна помощ е изключително важна при използването на лични предпазни средства, тъй като забавянето може да има сериозни последици, например, когато някой виси неподвижен на колана след падане.

При най-лошия сценарий загубата на съзнание с последваща смърт може да настъпи след няколко минути. Този феномен, известен като травма при висене (suspension trauma) се причинява от множество фактори, но по принцип основният е нарушение в кръвообръщението на жизненоважни органи, по-специално на мозъка, както и на сърцето и бъбреците. Това се получава вследствие на неподвижното висене и евентуалното нарушение на кръвообращението в крайниците поради колана. Последиците могат да бъдат по-тежки и поради други фактори, например шок или нараняване. Времето, преди загубата на съзнание, зависи от сложността на ситуацията и е комбинация от горните фактори. То може да варира от шест минути до два часа. (източник: Guide to the Safety, Health and Welfare at Work (Work at Height) Regulations 2006l Health and Safety Authority, Ирландия)

Запомнете: Никога не работете сами! Кой ще Ви помогне, ако паднете и увиснете в колана?

Травмата от висене е много по-опасна от другите наранявания. Своевременната помощ е от решаващо значение.
Почти винаги за оказване помощ на паднал и висящ в колана човек е необходимо специално оборудване.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ след сваляне на висящ човек от колана:

1. Не поставяйте пострадалия веднага в легнало положение, тъй като това може да причини смъртта му. След висене в колана насъбралата се в краката кръв (поради гравитацията) рязко ще се насочи към сърцето и може да причини инфаркт.
2. С оглед на горното, поставете пострадалия седнал със свити колена и изправен труп – положение (1) в продължение на 20 до 40 минути. След това той може бавно да се положи легнал — положение (2).

правилно поставяне след сваляне от колана

3. В случай на травма от висене, незабавно трябва да се потърси специализирана медицинска помощ.
4. Транспортирайте пострадалия в седяща поза до най-близкото медицинско заведение

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ