Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с моторен трион

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С моторен трион могат да работят само лица над 18 г.:
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
• запознати с устройството, правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
• завършили курс за работа с моторен трион ;
• с необходимите лични предпазни средства :
а) защитно работно облекло ;
б) защитни работни обувки ;
в) защитни ръкавици ;
г) предпазен щит с метална мрежа и козирка;
д) антифони или тапи за уши.

II. Преди да започне работа с моторен трион работникът е длъжен:

1. Да издърпа лоста на инерционната спирачката към предната ръкохватка, за да се убеди, че спирачката не е задействана.
2. Да монтира шината и веригата на моторния трион съгласно инструкцията за техническа експлоатация.
3. Да опъне нормално веригата чрез въртене на предназначения за това винт, така че да може да бъде отдалечена от шината (в средата) на няколко милиметра .
4. Да огледа зоната, в която ще работи за типа на терена, устойчивостта на почвата, дали има камъни, вдлъбнатини и др. и се увери, че може да се движи и стои безопасно.

5. Да огледа зоната около него за вероятни препятствия ( корени, скали, клони, изкопи и др.), в случай че се наложи да се отдръпне внезапно. Да внимава много, когато е кално.
6. Да се увери, че наоколо няма хора, животни или други неща, които биха могли да повлияят върху контрола на машината.
7. Да се увери, че хора, животни и други не могат да влязат в контакт с режещия инструмент или да бъдат засегнати от отхвръкнали изпод режещия инструмент предмети.

III. Основни изисквания и правила за работа:

А. Зареждане с гориво

1. ВНИМАНИЕ!: Бензинът е изключително запалително гориво. Бъдете с повишено внимание докато работите с гориво или горивна смес. Не пушете и не палете пламък близо до горивото или машината
2. Смесвайте и съхранявайте горивото в контейнери специално предназначени за бензин .
3. Смесвайте горивото на открито, далече от искри и пламък.
4. Намерете гола повърхност, спрете двигателя и изчакайте да се охлади преди да заредите отново.
5. Почистете около капачката на резервоара, за да не замърсите горивото.
6. Развийте капачката на резервоара бавно, за да освободите налягането.
7. Внимателно налейте горивната смес в резервоара. Избягвайте разливането.
8. Преди да поставите капачката отново почистете и проверете гарнитурата.
9. Затегнете добре капачката на резервоара след като заредите. От вибрациите по време на работа капачката може да се отвие и горивото да се разлее.
10. Попийте попаднало върху машината гориво. Преди да запалите двигателя се отдалечете на 3 метра от мястото, където сте заредили,
11. Никога не се опитвайте да изгорите разлято гориво при никакви обстоятелства.
12. Не пушете докато боравите с гориво или работите с моторния трион.
13. Съхранявайте горивото в хладно, сухо и проветриво място.
14. Никога не оставяйте машината в запалителна среда като например сухи листа, слама, хартия и др.
15. Съхранявайте уреда и горивото, където евентуално изтичане на гориво не може да достигне искри или открит пламък от отоплители за вода, електродвигатели,
пещи и др.
16. Никога не махайте капачката от резервоара докато двигателят работи.
17. Никога не използвайте гориво за почистване.
18. Внимавайте да не попадне гориво по дрехите Ви.
19. Винаги спирайте двигателя преди да презаредите. Никога не добавяйте гориво докато машината работи или двигателят е горещ. Отдалечете се най-малко 3 м. от мястото, където сте заредили с гориво преди да включите двигателя отново. НЕ ПУШЕТЕ.
20. ВНИМАНИЕ! Проверявайте периодично по време на работа за изтичане на гориво и отстранете проблема. Консултирайте се със сервиз, ако е необходимо.

Б. Работа с моторния трион

1. Винаги носете съответната екипировка !
2. Уверете се, че екипировката е в добро състояние.
3. Организирайте грижливо своята работа.
4. Винаги използвайте пълна газ, когато започнете да режете.
5. Винаги използвайте добре заточена верига.

6. Когато двигателят работи на празен ход, режещата верига не трябва да се върти. В противен случай се обърнете към оторизиран сервиз за да се отстрани проблема.
7. Хванете здраво моторния трион с двете ръце . Винаги дръжте тялото си отляво на моторния трион. Не използвайте кръстосан захват. Левичарите също трябва да следват тези инструкции. Поддържайте правилна стойка на рязане. Винаги режете стабилно стъпили с двата крака на земята.
8. Преди да започнете рязането огледайте зоната, в която ще работите, типа на терена, устойчивостта на почвата, дали има камъни, вдлъбнатини и др.
9. Ориентирайте посоката на рязане с посоката на вятъра, така че дървените стърготини да не хвърчат към главата ви.
10. Опитайте се да работите ритмично. Стойте стабилно с раздалечени стъпала.
11. Не режете по-високо от нивото на гръдния кош, тъй като ако моторния трион се държи по-високо, става неуправляем срещу обратен удар.
12. Изключете двигателя, когато трябва да се преместите на друго място.
13. Никога не оставяйте машината на земята с работещ двигател.
14. По време на работа не допускайте странични лица в радиус от 10 метра от моторния трион.
15. Машината да се използва само с режеща верига и резервни части, които са препоръчани от производителя
16. По време на работа често спирайте двигателя, проверявайте смазването на режещата верига и почиствайте моторния трион.
17. При работа на двигателя на празен ход, режеща верига не трябва да се върти. Ако се върти, регулирайте винта за празен ход на карбуратора.
18. Когато работи двигателят, не предприемайте никакви обслужващи или ремонтни дейности и не докосвайте режещата верига.
19. Работете с повишено внимание в близост до електрически кабели.
20. Режете само когато видимостта и светлината са достатъчни за да виждате ясно.
21. Спрете моторния трион, ако удари чуждо тяло. Прегледайте моторния трион и сменете части, ако е необходимо.
22. Пазете моторния трион от кал и пясък. Дори малко количество замърсяване ще повиши вероятността от обратен удар.
23. Бъдете особено внимателни и предпазливи, когато носите антифони, тъй като това може да ограничи възможността да чуете предупредителни сигнали за опасност (викове, предупреждения и др..)
24. Бъдете особено внимателни, когато работите на неравен или наклонен терен.
25. Внимавайте за отхвръкнали предмети. Винаги носете подходяща защита за очите. Никога не махайте протектора на редеещия инструмент. Камъни, частици могат да попаднат в очите и да предизвикат наранявания, дори слепота.
26. Не допускайте никого в близост. Деца, животни, наблюдаващи или помощници трябва да спазват дистанция не по-малко от 10м. Спрете машината веднага, ако някой приближи. Никога не работете с моторния трион без да проверите дали няма някой наблизо или зад вас.
27. Винаги спирайте двигателя преди да ги почистите. Почистването докато двигателят работи може да доведе до сериозно нараняване. Зъбното колело може да се нагорещи по време на работа и да остане така известно време. Може да се изгорите, ако го докоснете.

IV. Забранено е:

1. Използването на машината, ако не е възможно да извикате помощ в случай на нужда.
2. Използването на машината в лошо време, като гъста мъгла, проливен дъжд, силен вятър, голям студ и др. Работата при лошо време е уморителна и води до допълнителни рискове, като хлъзгава земя например.
3. Използването на моторния трион, ако сте уморени, пили алкохол или лекарства забавяши реакциите ви.
4. По време на работа да с е носят шалове, гривни и други висящи украшения и дрехи, които може да бъдат захванати от машината или режещата верига. Обличайте се с прилепнало към тялото защитно работно облекло.
5. Рязането в близост до електрически проводници и кабели.
6. Пускането на двигателя и работата в близост до взривоопасни и леснозапалими вещества, както и в затворени помещения. Ползвайте верижния трион само на открити или добре проветряеми места.
7. Монтирането към моторния трион на всякакви други устройства, освен препоръчаните от производителя.
8. Да се режат други видове материали. Моторния трион да се използва само за рязане на дървета.
9. Рязането от стълба. Това е изключително опасно.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ