Инструкция за безопасна работа с микровълнова печка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условията за използване на работното оборудване.

1. Запознайте се с инструкциите на производителя.
2. Не използвайте микровълновата печка, ако има повреда или вратичката не е добре уплътнена.
3. Не включвайте микровълновата печка, когато е празна. Ако искате да я изпробвате, поставете в нея чаша с вода.
4. Не я използвайте на открито.
5. Не покривайте и не блокирайте който и да е от отворите на печката.
6. Ако уплътненията са повредени, не използвайте уреда, докато не бъде поправен от специалист.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар