Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев.

Инструкция за безопасна работа с опаковъчна машина за термосвиваемо фолио

1. Да не се пипа вътре в камерата за обдухване на стековете, когато машината работи
2. Да не се пипат изпълнителните механизми на възела за автоматично залепване и отрязване на фолиото и подаващия механизъм, когато машината работи.
3. Машината се спира при извършването на ремонтни работи по нея.
4. Да не се натиска продължително или няколкократно бутона "почистване", за да не прегаря канталовия нагревател.
5. При появата на съобщение на дисплея на контролера, машината спира и изпълнителните механизми се връщат в изходно положение.Следва да се установи причината за спирането, да се отстрани и да се натисне двукратно бутона "СТАРТ".
6. Ремонтни работи по ел. часта да се извършват само от правоспособен електротехник, при изключено захранващо напрежение.
7. След приключване на работа се изключват нагревателите и вентилатора за обдухване, а снемането на захранващото напрежение се извършва след спадане на температурата в камерата под 90 С.
8. По време на работа върху повърхноста на отрезната секция с канталовите нагреватели се натрупва нагар от фолиото, който трябва да се почиства докато е омекнал от температурата на нагревателите. Не навременото почистване на нагара води до отделянето на дим от нагрятото фолио и нарушава нормалното залепване на същото.
9. Почистването на машината от прах и други наслоявания се извършва редовно с влажна кърпа, без използването на струя вода, като преди това се изключи захранващото напрежение.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар