Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за ръчна работа с тежести

I. Обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести.

1.Всеки работник, извършващ ръчна работа с тежести: вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване и подреждане, задължително трябва да е запознат с всички изисквания, правила на работното място и мерки за опазване на здравето.

2.Всеки работник трябва да има точна информация за:

 • Теглото на товара;
 • Центъра на тежестта или за най-тежката страна, когато товарът е разположен ексцентрично в опаковката;
 • Рисковете, на които е изложен, ако работата с тежести не се изпълнява правилно;
 • Специфичните изисквания, произтичащи от естеството на товара.

3.Всеки работник има право да се консултира със своя работодател или пряк началник относно всички въпроси, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4.Ограничава се извършването на редовна ръчна работа с тежести от жени.

5.Ръчна работа с тежести не се извършва от бременни жени и родилки до 6-ия месец след раждането.

6.Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести се задължава да:

 • изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност при извършване на ръчна работа с тежести и да съдейства на работодателя за изпълнение на съответните мерки;
 • използва по предназначение техническите средства и оборудването, осигурени и предоставени от работодателя;
 • повишава квалификацията и знанията си относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести.

7. Работещият може да бъде изложен на риск, ако:

 • физически не е подходящ да извършва тази работа;
 • носи неподходящо работно облекло, обувки или други лични аксесоари;
 • няма нужните знания и подготовка.

8.Ръчната работа с тежести може да създаде риск за здравето на работещите, когато товарът е:

 • много тежък или много голям;
 • неудобен или труден за хващане;
 • нестабилен или с местещо се съдържание;
 • поставен по начин, който налага работата да се извършва на разстояние от тялото, с навеждане или извиване на тялото;
 • с контури, температура и/или консистенция, които могат да причинят увреждане на работещия, особено при допиране до товара.

9.Прилаганото физическо усилие може да създаде риск, ако:

 • е много голямо;
 • се прилага само чрез извиване на тялото;
 • довежда до рязко преместване на товара;
 • се прилага при неблагоприятна и нестабилна работна поза.

10.Характеристиките на работната среда могат да увеличат риска, ако:

 • няма достатъчно пространство за извършване на ръчна работа с тежести, особено при повдигане във вертикална посока;
 • подът/повърхностите, по които се пренасят товари, са неравни или хлъзгави и особено ако работещите не носят подходящи обувки;
 • подът или опората за краката са нестабилни;
 • местата за складиране на товарите са неподходящи.

11.Извършваната дейност може да създаде риск от увреждания, ако има една или повече от следните характеристики:

 • голяма честота или продължително прилагане на значително мускулно усилие;
 • недостатъчни паузи за почивка и време за възстановяване;
 • големи разстояния на достигане, преместване и пренасяне на товара;
 • наложен ритъм на работа, който не може да се променя от работещите.

II. Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

„Ръчна работа с тежести” означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене или преместване на тежести.

1.Физиологичните норми са специфични за отделните видове ръчна работа с тежести и се разработват в съответствие с характеристиките и особеностите на работата и риска за здравето и безопасността на работещите.

2.Когато анализът на ръчната работа с тежести съгласно всички показатели на приложението не показва риск за здравето и безопасността на работещите, се прилагат следните физиологични норми:

2.1.Разстояние за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 т за жени; до 30 т за мъже (за стълби – едно стъпало се приравнява на 1 т разстояние).

2.2.Теглото на товара не трябва да превишава:

- При вдигане, поддържане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 т
• 15 kg за жени; 50 kg мъже – за единичен товар
• 4 000 kg за жени и 10 000 kg за мъже – общо за смяна.

- При пренасяне до 30 т (извършва се само от мъже) :
• 30 kg за единичен товар;
• 6 000 kg общо за смяна.

2.3. В случай на необходимост от вдигане и пренасяне на тежести от повече лица, общото тегло на товара:
- да е по-малко от сумата на единичните товари по т.2 и е до 300 kg;
- да не превишава 2 400 kg за жени и 6 000 kg за мъже за едно лице за смяна.

2.4. При извършване на чести, повторяеми операции за вдигане и пренасяне на тежести:
- времето на отделните операции да не е по-малко от 30 сек.
- теглото на единичния товар да не превишава :
• при честота 1 операция/минута – 5 kg за жени и 11 kg за мъже;
• при честота 2 операции/ минута – 2.5 kg за жени и 5.5 kg за мъже.

3.Ръчната работа с тежести се организира така, че да се съблюдават следните основни правила:

3.1.При повдигане и пренасяне на тежести да бъде съобразена с: ергономичните изисквания, теглото на товара, посоката на пренасяне на товара и да не се налага извършване на усукващи движения около оста на тялото.

3.2.Задължително при вдигане на тежести работещият:

- Да поема товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишницата;
- Да вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и до ниво не по-високо от височината на раменете;
- Да държи гърба си по възможност по-изправен, като се навежда в областта на кръста и повдига тежестта чрез подходящо приклякване;
- Да се проверява предварително тежестта на предмета и ако е прекалено тежък, да не се правят опити да се вдигне;
- При повдигане на предметите на височина, по-ниска от плещите, служителят винаги да се опитва да запази извивките на гръбнака. Например, по-добре е да се свият краката в коленете, отколкото да се накланя цялото тяло от пояса. При вдигането на предмети на височина над плещите, да се свие гръбнака в областта на пояса.

По възможност да се избягва вдигането на предмети по-високо от раменете;

- При вдигането на какъвто и да било предмет на височина над пояса, най-добре е процесът да се раздели на 2 етапа. Отначало приклекнете и вдигнете предмета на някакво приспособление, а след това станете, свивайки краката в коленете, и тогава вдигнете предмета на желаната височина;

- При вдигането на какъвто и било предмет , старайте се да го притискате колкото се може по-близо до тялото си, тъй като това значително снижава усилието при вдигането му;

- Не извивайте гръбнака при вдигането на предметите. Или се придвижете от мястото на вдигането на предмета до необходимата точка, или поставете единия крак в посока към мястото, откъдето поемате предмета, а другия крак – в посока на мястото, където ще ги преместите; по този начин ще разпределите тежестта на тялото си от единия крак на другия;

- По възможност бутайте или тласкайте предметите, за да избегнете необходимостта да ги вдигате.

4.Когато при ръчна работа с тежести се ползват различни превозни средства - колички и други:

- Правилното усилие е бутане, а не теглене на превозното средство;
- Бутането, а като изключение тегленето на превозното средство, да се извършват на ниво от средата на бедрото до раменете.

5.Когато при работа с тежести се ползват различни повдигателни съоръжения:

- Повдигането и спускането на товари трябва да се извършва бавно, без резки движения
- Забранява се претоварването на съоръженията
- Товарите да са добре опаковани
- Забранява се придружаването на товара от хора
- Съоръженията да бъдат подлагани на периодични прегледи и проверки съгласно техническите предписания на производителя и нормативните документи.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар