Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Павлова.

Инструкция за безопасна работа със стойка - манекен за извършване на механични операции по дънковите облекла

1. Лицeто работещо с този уред трябва да бъде запознат с технологията на работа с манекена и обучен за безопасна работа с него, както и с ЛПС които трябва да носи по време на работа.
2. Прекия ръководител носи персонална отговорност за първоначално обучение на работника с манекен за извършване на механични операции.Ръководителя допуска работника за самостоятелна работа с манекен за извършване на механични операции, след преценка на придобитите умения по време на обучението.
3. Преди започване на работа, работника трябва да провери изправноста на манекена за извършване на механични операции, от гледна точка на въздушно захранване,целостта на маркучите по които преминава сгъстения въздук, както и изправноста на 2-та гумени маншона на стойката, изправността на педалите за въздух и педала за изпускане на вуздуха. При работа с манекен за извършване на механични операции, следва да се носят осигурените за тази машина предпазни дихателна маска и СРО.
4. Да не се използва манекен за извършване на механични операции, когато има неизправни връзки и елементи по веригата.
5. Материала, който ще бъде подлаган за обработка се поставя предварително на стойката подготвя се за обработка, раздува се бавно до неоходимата големина.
6. Всякякви операции по преместване на дрехата се извършват при изпуснат въздух в 2-та маншона на манекена.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ