Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с топлинни съоръжения в кухня

1. До работа с топлинни съоръжения в кухня да се допускат работници,които са добре запознати с устройството на топлинното съоръжение,с правила за безопасна работа с тях и с които са проведени инструктажи по безопасност и здраве при работа.

2. При започване на работа да се направи оглед на съоръжението /уредът за липса на механични повреди и открити тоководящи части.

3. Обслужването ,поддържането и текущият ремонт на топлинните съоръжения с ел.ток да се извършва от правоспособен ел.монтьор.

4. Почистването на топлинните съоръжения с ел.ток да се извършва само при изключено напрежение.

5. Периодично да се организира и провежда контрол по изправността на електрическата част на топлинните съоръжения.

6. Работните повърхностти на печките да са равни и гладки,за да се преместват лесно съдовете.Разстоянието между отделните чугунени плочи да не бъде повече от 5 мм.

7. Вратите на фурните да са добре балансирани пружинни панти,който да осигуряват сигурно оставане на вратата във всяко определено положение.

8. Дръжките на вратите да са добре изработени от топлоизолационен материал.

9. Да не се допуска изливане на течности и мазнини върху нагорещените работни повърхности на топлинното обзавеждане.

10. Проходите между и около топлинните съоръжения да са винаги свободни,да не се задръстват със съдове или друг инвертар.

11. Работната височина на плотовете на топлинните съоръжения да бъде около 90см,а височината на командните ключове-около 60 см.

12. При работа с топлинните съоръжения да се съблюдават и спазват противопожарните изисквания.

13. Всички топлинни съоръжения да бъдат осигурени с изправни предпазни и указателни устройства(предпазни вентили,възвратни клапани,манометри,усройство-регулиращо и показващо нивото на водата,предпазни заграждения зануляване ,заземяване,терморегулатори и други.)

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар