Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за употреба, периодична проверка и поддръжка на защитна каска

 

Защитната каска е предназначена главно да осигури защита от падащи или летящи предмети и удари, за предотвратяване на мозъчни наранявания и черепни травми.Тази каска също може да осигури защита, за кратко време от инцидентен контакт с електрически проводник от 440 волта.

Работната каска е тествана и одобрена от РРЕ с директива 89/686/ЕЕС и отговаря на изискванията на Европейския стандарт EN397. Тези признаци са отпечатани на козирката на самата каска.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

 • За да осигурите адекватна защита, размера на каската трябва да е по мярка, като се нагласи така че да приляга на главата на ползвателя.
 • Каската трябва да се носи с козирката напред.
 • За да промените размера и използвайте регулиращата околожка и осигурете удобно прилягане на каската върху главата.
 • Когато не се използва или се транспортира, каската трябва да се съхранява така, че да не бъде излагана на пряка слънчева светлина, да не е в близост до химикали и абразиви, и да не може да бъде повредена при физически контакт с твърди повърхности или предмети.

ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА

Тази каска е изработена да поглъща енергия при удар, чрез частично разрушаване на корпуса или околожката. Дори такава повреда да не е видима, каска подложена на силен удар трябва да бъде заменена.

Изменянето или отстраняването на коя да е от оригиналните съставни части на каската, освен ако не е съобразно препоръка на производителя, е опасно.

Каските не трябва да бъдат адаптирани за използване на аксесоари, които не са препоръчани или съгласувани с производителя.

Производителите на предпазни каски предлагат аксесоари /резервни околожки, подбрадници, шумозаглушители, щитове за лице, лампи и др./, които могат да се използват съгласно придружаващите ги инструкции за употреба.

Не използвайте пирони, нитове, боя, разтворители, лепила или самозалепващи се етикети върху каската, освен съобразно инструкциите на производителя.

ПРОВЕРКА И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАСКАТА

Каската е завършено изделие, състоящо се от корпус и околожка. Полезният и живот зависи от много фактори, включително ниски и високи температури, химикали, слънчева светлина и неправилна употреба.

Каската трябва да бъде ежедневно проверявана за видими признаци на пропукване, чупливост или повреда, както на самата каска, така и на околожката. Докато по каската няма дефекти, тя ще бъде годна да изпълнява предназначението си.

Датата на производство е отбелязана на козирката. При нормални обстоятелства каската би трябвало да осигури адекватна защита на ползвателя в указаният от производителя срок на годност.

Месеца и годината на производство са отпечатани на изпъкналата част на каската и дръжките. Не използвайте каската повече от пет години от датата на производство.При никакви обстоятелства с тази каска не трябва да се ползват компоненти, които не са на същия производител.

Каската може да се почисти/дезинфекцира със сапун и топла вода и подсуши с парче мек плат. Не трябва да се почиства с абразивни материали или разтворители и не трябва да се съхранява изложена на директна слънчева светлина или в контакт с разтворители.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

4 мнения за “ЛПС/ Защитна каска *”

 1. Здравейте, работя с почистваща машина MY50 в старчески дом спазвам правила и изисквания, Преди дни ме извикаха и ми връчиха каска и предпазни очила за безопасна работа, аз ги отказах, имам 72 процента глухота поисках само шумозаглушители. Получих каска и предпазни очила. Права ли съм че отказах тези предпазни, според мен ненужни в случая средства?

  • Здравейте,
   Дали тези предпазни средства (каска и очила) са задължителни при работа с оборудването зависи от оценката на риска и указанията на производителя. Ако те са определени като необходими, то Вие сте задължена да ги използвате:

   Закон за здравословни и безопасни условия на труд
   Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:
   2. (доп. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение;

   Работодателят, от своя страна, е длъжен да Ви информира за рисковете, от които Ви защитават личните предпазни средства, които Ви се предоставят.

 2. Здравейте,

  Каските с изтекъл срок на годност няма за какво да бъдат проверявани, те просто трябва да бъдат бракувани и да не се позволява тяхната употреба.

 3. Каските на който е минал срока на годност но са на склад ,подлежат ли на проверка и заверка?

Коментарите са изключени.