Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев.

Инструкция за безопасна работа с изплакваща машина за стъклени буркани

1. С машината могат да работят само лица, запознати с устройството и принципа й на действие.
2. По електрическото оборудване могат да работят само лица, запознати с инструкцията за обслужване и притежаващи съответните квалификация и правоспособност.
3. Не се допуска извършването на ремонтни работи по машината без изключването й от електрическата мрежа.
4. Не се допуска отстраняването на съдове, по време на работа и без прекъсване на електрическото захранване.
5. Машината никога да не се оставя да работи без надзор.
6. Да не се допускат на работната площадка и около машината, деца и странични лица.
7. Работната площадка трябва да се поддържа чиста, суха и подредена за да се избегне рискът от подхлъзване, спъване и падане на обслужващия персонал.
8. Никога да не се изпълняват ръчни санитарно-хигиенни работи преди да е изключено електрическото захранване.
9. Да не се работи с широки дрехи, неприбрани коси, колиета, гривни и други подобни вещи, които могат да се закачат за движещите се части на машината и транспортьора.
10. Преди да се започне работа, машината да се огледа, че съоръженията за безопасност са в изправност.
11. Да се спазва винаги правилото: Машината задължително се изключва от командния пулт.
12. Гриперния транспортьор не трябва да работи на сухо продължително време.
13. Забранява се миенето с устройства миещи със струя. Машината се почиства с помощта на четки или парцали след изключване на електрическото захранване.
14. Всеки ден работната площадка се почиства добре.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай