Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Иван Станчев.

Инструкция за безопасна работа с изплакваща машина за стъклени буркани

1. С машината могат да работят само лица, запознати с устройството и принципа й на действие.
2. По електрическото оборудване могат да работят само лица, запознати с инструкцията за обслужване и притежаващи съответните квалификация и правоспособност.
3. Не се допуска извършването на ремонтни работи по машината без изключването й от електрическата мрежа.
4. Не се допуска отстраняването на съдове, по време на работа и без прекъсване на електрическото захранване.
5. Машината никога да не се оставя да работи без надзор.
6. Да не се допускат на работната площадка и около машината, деца и странични лица.
7. Работната площадка трябва да се поддържа чиста, суха и подредена за да се избегне рискът от подхлъзване, спъване и падане на обслужващия персонал.
8. Никога да не се изпълняват ръчни санитарно-хигиенни работи преди да е изключено електрическото захранване.
9. Да не се работи с широки дрехи, неприбрани коси, колиета, гривни и други подобни вещи, които могат да се закачат за движещите се части на машината и транспортьора.
10. Преди да се започне работа, машината да се огледа, че съоръженията за безопасност са в изправност.
11. Да се спазва винаги правилото: Машината задължително се изключва от командния пулт.
12. Гриперния транспортьор не трябва да работи на сухо продължително време.
13. Забранява се миенето с устройства миещи със струя. Машината се почиства с помощта на четки или парцали след изключване на електрическото захранване.
14. Всеки ден работната площадка се почиства добре.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ