Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за хигиената преди започване на работа и измиване на ръцете

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

1. СЛУЖИТЕЛЯТ влиза в предприятието през КПП.
2. Оставя в шкаф в столовата храни и напитки, ако носи такива.
3. Влиза в съблекалнята, като не преминава през цеха, а през отделен вход за персонала.
4. Преоблича се, и оставя в шкаф личните си дрехи и вещи.
5. Влиза в работното помещение, без да преминава през други производства.
6. Измива ръцете си преди започване на работа
7. Не носи работното облекло извън производствените помещения и столовата
8. Не носи накити, бижута по ръцете и остри предмети;
9. Поддържа ръцете си чисти, с ниско подрязани нокти;
10. Измива и дезинфекцира ръцете си след всяко посещение на битовите помещения и тоалетните;
11. Не допуска в работните помещения действия, които биха довели до замърсяване на произвежданите продукти като хранене, пиене, пушене, дъвчене, плюене и др.
12. Незабавно уведомява прекия си ръководител за състояние на стомашно чревни разстройства, възпалителни заболявания на горните дихателни пътища и кожно-гнойни заболявания или увреждания
13. Поддържа високо ниво на лична хигиена по време на работа.

Измиване на ръцете

Контакт на ръцете с неопакован продукт не е желателен.
Ръцете се поддържат чисти като се спазват стриктно следните правила:

1. Ръцете се измиват непосредствено преди започване на работа, след като са свалени личните дрехи, облечено е работното облекло и служителят се намира в производствената зона (в цеха)
2. Ръцете се мият след всяко напускане на работното място /за хранене, пушене, посещение на тоалетна и др./
3. След посещение на WC ръцете се измиват и дезинфекцират.
4. Ръцете се мият във всички случаи, при които е възможно замърсяване на ръцете /при изпускане на предмет на земята, при кихане и кашляне, при пипане на замърсени предмети, опаковки и др./.
Последователност при измиване на ръцете
1. Пуснете топлата вода до най-високата температура, до която можете да издържите.
2. Вземете достатъчно количество от миещия препарат
3. Интензивно търкайте ръцете, така че миещият препарат да покрива и почиства всяка част от ръцете.
4. Убедете се, че сте почистили местата между пръстите и ноктите.
5. Старателно изплакнете ръцете си до отстраняване изцяло на миещия препарат
6. Подсушете ръцете с хартиена кърпа за еднократно ползване и я изхвърлете в кошчето

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар