Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
 Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова.

Инструкция за безопасно провеждане на лабораторни упражнения по химия и опазване на околната среда

1. При провеждане на лабораторни упражнения се допускат ученици, които са преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място по безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана по утвърдените програми.
2. Преди започване на занятието, учителят да инструктира учениците, а те от своя страна да изслушат внимателно инструктажа за безопасни начини за провеждане на предстоящите опити.
3. Не се допуска по време на учебните занятия учениците да работят самостоятелно, без наблюдение от учителя.
4. По време на учебни занятия с опити, учениците да ползват подходящо облекло и лични предпазни средства.
5. При неяснота от страна на учениците при провеждане на опита да искат съвет от учителя.
6. Всяко повтаряне на опита или извършване на други да става само след съгласието на учителя.
7. Към учениците да се проявява взискателност за точна и вярна работа с химическите препарати и вещества и познаване на несъвместимите един към друг химикали.
8. На учениците се забранява:
- да опитват на вкус веществата;
- да пипат веществата с ръце;
- да ползват неизмити съдове;
- да хващат реактивни стъкла и банки с мокри или сапунени ръце;
- да насочват отворите на епруветките към хора или към себе си;
- да изнасят от кабинета химически вещества;
- да внасят храна и да се хранят по време на лабораторни упражнения;
- да накланят или преместват запалена спиртна лампа от едно на друго място;
- да гасят запалена спиртна лампа чрез духане.
9. При филтруване и промиване трябва да се избягва разливането на течности по работните места и ръцете.
10. При пренасяне на съд с гореща течност да се държи с двете ръце-дъното на съда се държи с едната ръка, под която е поставена кърпа.
11. Забранено е пренасянето и преливането на разяждащи и отровни химически вещества в обемисти съдове от учениците.
12. Преливането на киселини и други разяждащи течности от един съд в друг се извършва от персонала с помощта на специални стативи.Лицата, извършващи преливането, трябва да бъдат защитени със специално работно облекло-гумирани престилки и киселинноустойчиви ръкавици и обувки.
13. Под наблюдение на преподавателя учениците могат да разреждат концентрирана киселина, като я наливат на тънка струя по стените на съда с хладка вода при едновременно разбъркване.
14. Забранено е наливането на вода в съд с концентрирани киселини.
15. Концентрираните киселини и основи се неутрализират с разредени разтвори на основи, които преди това се разреждат с дестилирана вода.
16. Вземането на алкални метали и на техните оксиди и хидроксиди трябва да се извършва с пинсети или лъжички.
17. Шишета с бром, водороден прекис и други разяждащи течности трябва да се отварят, така че гърлото им да бъде насочено в посока, където няма други лица.
18. Всички отровни вещества се съхраняват в добре затворени съдове и специални шкафове, които се заключват.На съдовете се поставят етикети с надпис “отрова”.
19. Забранено е съхранението на напитки и други хранителни продукти в съдове, които се употребяват в химическа лаборатория.
20. Запушалките на реактивните стъкла трябва да се отварят внимателно, като отворите на стъклата да се насочват към тавана.
21. В загрети течности над 100°С не трябва да се поставят парченца пемза, активен въглен и други, тъй като това може да предизвика буйно кипене, което често пъти е съпроводено с нежелани последици.
22. Реактивните стекла не трябва да се запълват повече от 2/3 от обема им.
23. Химическите вещества трябва да се съхраняват в добре затворени банки със запушалки с шлифтове, снабдени с четливо написани етикети с названието, степента на чистота и концентрацията.
24. Всеки реактив да се поставя на точно определено място, съобразно съвместимостта му с другите химически вещества.
25. Забранено е оставянето на химически вещества без етикет.
26. Забранено е смесването на бертолетова сол с органични вещества.
27. При нагряване на химикали в епруветки е необходимо отворът им да не бъде насочен към работещия или тези в съседство.За равномерното нагряване целия обем на течността внимателно да се движи и върти епруветката над пламъка.
28. Забранява се оставянето в открит съд на лесно изпаряващи се течности.
29. Забранява се директното изхвърляне в канализационната система на отработени разтвори, съдържащи отровни, запалителни и разяждащи вещества.Същите да се събират в съдове и след неутрализация да се изливат в каналите.
30. Горящи вещества, които не са разтворими във вода, да не се гасят с вода.
31. Всички ученици трябва да бъдат запознати с начините на работа с пожарогасителни средства.

Средства за гасене на пожари

 

Горящо веществоСредства за гасенеГорящо веществоСредства за гасене
АлуминийПясъкАнилинПяна,СО2
Калий, натрийПясъкАцетиленВодна пара,СО2
КалцийПясъкБензинПяна,СО2
МагнезийПясъкБензолПяна,СО2
СяраВодаЕтилов алкохолПяна,СО2
ФосфорПясък,СО2,пяна,водаЕтерПяна,СО2
Калциев карбидПясъкКолофонВода,пяна
СероводородПяна,СО2КаучукВода
Термитна смесПясъкЛаковеПяна
ТерпентинВода,пянаНефт, маслаВода,пяна

 

 

Даване на първа помощ при отравяния

 

ОтроваПърва помощ
АмонякИзлиза се на чист въздух.Дишат се топли водни пари, смесени с оцетна киселина.Пие се разреден разтвор от оцетна киселина.При загуба на съзнание се прави изкуствено дишане.
Ацетонови и бензолови париОсигурява се чист въздух.Пие се силен чай или кафе.
БромОсигурява се чист въздух и покой.Вдишват се пари от амоняк.Промиват се очите, устата и носът с разтвор на сода за хляб.Пие се мляко.
ЙодОсигурява се чист въздух.Дишат се водни пари, смесени с амоняк.Пие се 1℅-ен разтвор от фиксаж или нишестено желе.
ХлорОсигурява се чист въздух и пълен покой. Дишат се топли водни пари, смесени с амоняк.Правят се студени компреси на гърлото и на гърдите.Пие се белтък или мляко.
СероводородОсигурява се чист въздух и пълен покой.На всеки 10 минути се пие по една чаена лъжичка 2℅-ен разтвор от водороден прекис-Н2О2.
Серен диоксидОсигурява се чист въздух и пълен покой.Устата и носът се промиват с 2℅-ен разтвор от сода за хляб.Пие се от същия разтвор или мляко, в което е поставено малко сода за хляб.
Живачни париНезабавно се дават да се изпият три сурови яйца, разбити със 100 мл. прясно мляко.Предизвиква се повръщане.Дава се да се пие активен въглен/медицински въглища/.Прави се промивка на устната кухина с разтвор от калиев хлорид-КС1О3.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ