Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)

Инструкция за безопасна работа с газове под налягане в лаборатории

  • Запознате се с информационните листове на използваните газове
  • Работете в добре вентилирани зони, за да намалите опасностите от токсични, запалителни и корозивни газове.
  • Използвайте газов детектор, предупреждаващ за течове при работа с бутилки с токсичен газ.
  • Когато използвате корозивни газове, работете с клапана на бутилката често, за да предотвратите замръзване. Обливайте регулаторите и вентилите със сух въздух или азот след всяко използване при корозивна среда. Не оставяйте контролните уреди на тези бутилки, освен когато бутилките се използват често. Преди изпразване на корозивни газове в уловител с течност винаги използвайте контролен вентил или устройство, прекъсващо вакуума, за да предотвратите опасно обратно засмукване.
  • Никога не присъединявайте директно газова бутилка към реакционен съд. Винаги присъединявайте правилно съд за приливи и система от уловители.
  • Отстранете регулаторите от празните бутилки. Поставете предпазните капачки. Маркирайте бутилката „празна“. Оставете малко налягане, за да отблъсква замърсителите.

НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар