Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Павлова.

Инструкция за безопасна работа с гатер-ножица

  1. Лицето, работещо на тази машина, трябва да бъде запознато с технологията на работа на машината и обучен за безопасна работа с нея, както и с ЛПС които трябва да носи по време на работа.
  2. Прекият ръководител носи персонална отговорност за първоначално обучение на работника с машината.Ръководителят допуска работника за самостоятелна работа на машината, след преценка на придобитите умения по време на обучението.
  3. Преди започване на работа, работникът трябва да провери изправноста на машината, както и дали няма нарушена обвивка на захранващия кабел и щепсел.
  4. При разкрояване на плата , ръцете да бъдат на разстояние не по-малко от 2-3см от режещия елемент на машината с цел избягване на злополука.
  5. Абсолютно се забраняват разговорите на оператора по време на работа, с цел неотклоняване на вниманието му от извършваната работа.
  6. Гатер – ножицата да бъде редовно почиствана от парчета плат и мъх, задължително в изключено състояние.
  7. Работникът трябва да бъде запознат с плана на фирмата за пожарна и аварийна безопасност.
  8. След приключване на работа, работникът е длъжен да изключи машината, да почисти работната площадка , подреди работното си място и тогава да напусне работната площадка.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ