Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за безопасна работа с преносими пневматични гайковерти

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Тези инструменти са предназначени за монтаж и демонтаж на резбови крепежни елементи в дърво, метал и прастмаса.

2. До работа с преносимите пневматични гайковерти, се допускат само работещи, които са запознати и инструктирани с правилата за безопасност в настоящата инструкция.

3. Поддръжка и ремонт на пневматичните гайковерти, се извършват единствено и само от оторизиран сервиз, при изключено захранване със сгъстен въздух.

4. При работа с тях, да се използват предоставените лични предпазни средства и работно облекло.

5. При работа с инструмента, да се заема удобна стойка на тялото, стъпили здраво и избягвайки неудобни или нестабилни стойки.

6. Забранява се:
6.1. използването им не по предназначение;
6.2. използване на повредени гайковерти;
6.3. работа с износени или лошо пасващи накрайяници за отверки, патронници или удължители;
6.4. насочване на въздушна струя със сгъстен въздух към хора;
6.5. използване на муфи за бързо изключване на инструмента;
6.6. превишаване въздушното налягане над стойността, която е посочена на фирмената табелка на инструмента;
6.7. хващане с ръце на задвижването, патроника или удължението на задвижването по време на работа;
6.8. носене на широки ръкавици или такива с отрязани или прокъсани пръсти.

II. РИСКОВЕ ПРИ РАБОТА

7. При снабдяване с въздух и свързване - въздухът под налягане може да причини сериозни наранявания:
7.1. когато инструментът не се използва, преди смяна на принадлежности към него или преди ремонтиране, винаги да се затваря захранването със сгъстен въздух и да се освободят захранващите маркучи от налягането в тях;
7.2. винаги да се проверяват маркучите и принадлежностите за повреда или разхлабване;
7.3. при използване на универсални извити съединители, винаги трябва да се монтират стягащи скоби.

8. Опасности, свързани със заплитане/оплитане от въртящите се части на инструмента и принадлежностите му:
8.1. повишено внимание – работещите да се пазят от въртящото се задвижване на инструмента;
8.2. може да настъпят задушаване, скалпиране и/или разкъсвания, ако свободно висящите ръкавици, бижута, висулки на врата и косата не се пазят настрани;
8.3. никога да не се хваща с ръце задвижването, патроника или удължението на задвижването;
8.4. използване ключа за избор на скоростта на въртене, задължително да става само когато задвижващият вал е напълно спрял.

9. Опасности, свързани с изхвръкване на части/частици:
9.1. да се използват предпазни очила;
9.2. сериозни наранявания може да възникнат от презатягане или недостатъчно затягане на скрепителни елементи, които могат да се счупят, разхлабят и отделят;
9.3. монтажи, изискващ определен момент на затягане, трябва да бъдат проверени с инструмент за измерване на момента на затягане;
9.4. така наречените „клик“ затягащи ключове, не предпазват от възможни опасности от презатягане;
9.5. да се използват само вложки и принадлежности, които са в добро състояние. Износени или ръчни вложки и принадлежности, използвани с ударни гайковерти, могат да се разбият;
9.6. никога да не се работи с инструмента, без той да допира работната площ;
9.7. работещият да се увери, че работния накрайник е здраво фиксиран.

10. Опасности, свързани с принадлежностите към инструменти:
10.1. да се използват само подходящи допълнителни държачи и по-дълги вложки, когато е възможно;
10.2. при инструменти, работещи със системата за фиксиране в патронника чрез щифт и „О-пръстен“, да се използват „О-пръстени“ за да се фиксира щифта на патронника стабилно;
10.3. удължаващи и еластични накрайници и адаптори, абсорбират ударната мощ и могат да се счупят.

11. Орасности, произтичащи от работа с инструмента:
11.1. инструментът да се държи по правилния начин – трябва да сте готови за противодействие на нормалните или внезапни движения (двете ръце да са в готовност);
11.2. да не се използва при спаднало налягане на сгъстения въздух или ако е изхабен инструмента: съединителят може да не се задейства, което да доведе до внезапно завъртане на дръжката му;
11.3. да се контролира мощността през цялото време и да не се застава между инструмента и работната площ.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на нормативните документи по здраве и безопасност при работа и на база инструкцията за експлоатация на производителя. Тя е задължителна за лицата, които работят с тях. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при настъпили вреди и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ