Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с фрешмашина

Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.

1. До работа с фрешмашина да се допускат лица,преминали съответната подготовка за работа с уредите и с които са проведени инструктажи по безопасност и здраве при работа.

2. Да не се допуска:
• до работа лице в лошо здравословно състояние ,под влиянието на алкохол и силно упойващи вещества;
• да се работи с неизправна фрешмашина ;
• работникът сам да извършва,какъвто и да е ремонт на фрешмашината.

3. Ремонтът на фрешмашината да се извършва само в специализиран сервиз.

4. Преди започване на работа да се провери фрешмашината,ако има нарушения, същите да се отстранят от специалист и след това да се пристъпи към работа.

5. Да не се допуска работа с фрешмашина с ел. захранване с неизправни ел.кабели,щепсели и контакти.

6. Преди включване на фрешмашината да се провери нивото на водата.

7. Включването и изключването на електрическите нагреватели да става със съответния бутон или ключове на командното табло на машината.

8. Да не се оставят без надзор фрешмашина при направа на фреш.

9. При работа с фрешмашина да се спазват изискванията на експлоатационната инструкция на фирмата-производител.

10. При повреда да се търси специализиран превоз.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар