Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с фрешмашина

Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.

1. До работа с фрешмашина да се допускат лица,преминали съответната подготовка за работа с уредите и с които са проведени инструктажи по безопасност и здраве при работа.

2. Да не се допуска:
• до работа лице в лошо здравословно състояние ,под влиянието на алкохол и силно упойващи вещества;
• да се работи с неизправна фрешмашина ;
• работникът сам да извършва,какъвто и да е ремонт на фрешмашината.

3. Ремонтът на фрешмашината да се извършва само в специализиран сервиз.

4. Преди започване на работа да се провери фрешмашината,ако има нарушения, същите да се отстранят от специалист и след това да се пристъпи към работа.

5. Да не се допуска работа с фрешмашина с ел. захранване с неизправни ел.кабели,щепсели и контакти.

6. Преди включване на фрешмашината да се провери нивото на водата.

7. Включването и изключването на електрическите нагреватели да става със съответния бутон или ключове на командното табло на машината.

8. Да не се оставят без надзор фрешмашина при направа на фреш.

9. При работа с фрешмашина да се спазват изискванията на експлоатационната инструкция на фирмата-производител.

10. При повреда да се търси специализиран превоз.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар