Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова.

Инструкция за ръководителите при провеждане на ученическа екскурзия

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
на ръководителите отговорници на групи за екскурзия по маршрут

1. Преди отпътуването ръководителите да направят пълен изчерпателен инструктаж на учениците и техните родители с цел опазване на живота и здравето им по време
на организирания отдих или екскурзия.
2. На родителска среща ръководителите на групата да запознаят родителите с маршрута, да се даде телефон за връзка по време на пътуването и престоя.Да се направи пълен и изчерпателен инструктаж на родителите за безопасност и културно поведение на учениците
3. Превозването с автобус на участниците в отдиха да се извършва в светлата част на денонощието и по безопасен маршрут
4. Преди тръгване всеки ръководител да има списък на учениците, за които носи отговорност по време на организираната форма.
5. Да запознаят родителите с организираната форма и да съберат декларация за съгласие.
6. Разпределят учениците в автобуса и следят за хигиената и здравословното състояние на учениците.
7. Преди всяко слизане от превозното средство да се напомнят на учениците правилата за безопасност при движение по пътищата.
8. Ръководителите да се разпределят така в превозното средство, че да са най-близо до децата и учениците при оказване на необходимата помощ на същите.
9. Да не допускат нерегламентирани напускания на групата, запознанства, посещения на развлекателни заведения и др.
10. При организирани форми по време на пребиваването да ползват лицензирани фирми, инструктори водачи.
11. При организирани посещения на развлекателни съоръжения да преценят степента на опасност от наранявания, да се запознаят с правилата и инструкциите и при наличие на опасност за живота на децата да не ги ползват.
12. Групите се движат заедно. Ръководителите отговарят за целостта на групата по време на пътуването до завръщането.
13. По всяко време ръководителя на групата да знае местоположението на учениците от поверената му група.
14. При нараняване оказват първа долекарска помощ.
15. При възникване на здравословен проблем веднага се търси лекар.
16. Да получат от всеки участник медицински документ издаден от личния лекар и го предоставят на групата.
17. Ръководителите отговарят за живота, здравето, безопасните и здравословни условия на обучение, възпитание, труд и отдих на всички ученици от поверената им група до завръщането на учениците в селищата по местоживеене.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ