Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за безопасна работа с дискова ножица

1. Преди да започнете работа с дискова ножица, запознайте се с нейното устройство и безопасната и експлоатация!
2. Започнете работа с дискова ножица след проверка на:
• изправността на дисковата ножица
• състоянието на дисковия нож
• изправността на захранващия ел. кабел
• наличието и изправността на предпазните съоръжения
• редът на работното място
3. Ако се съмнявате в техническата неизправност на дисковата ножица, преустановете работа и сигнализирайте Управителя за отстраняването и от специалист.
Поставете надпис: „МАШИНАТА Е НЕИЗПРАВНА. НЕ ВКЛЮЧВАЙ!”.
4. Не започвайте работа, когато сте в лошо здравословно състояние!
5. Знайте, че употребата на алкохол и силно упойващи средства могат се-риозно да ви навредят, когато сте на работното място!
6. Не извършвайте ремонт на електрическата и механичната част на диско-ва ножица! За това има специалисти.
7. Не оставяйте дискова ножица без надзор по време на работа!
8. Не работете с наранен, усукан, снаждан, завързан захранващ ел. кабел!
9. Работете винаги с изправни, стандартни дискове!
10. При работа с ножицата, свободната ви ръка да бъде най-малко на 2 см разстояние от режещия инструмент.
11. Когато режете с ножицата, винаги насочвайте ел. захранващия кабел към задната страна на зоната на рязане. Изключвайте ел. захранването при подмяна на режещия диск на ножицата!
12. Не премествайте ножицата от една маса на друга, когато захранващия кабел е под напрежение!
13. Поддържайте сухо и подредено работното си място! При случайно спъ-ване, подхлъзване и залитане може да се нараните сериозно.
14. Работете с добре прибрано към тялото работно облекло и лични пред-пазни средства (ръкавици срещу срязване), прибрани коси и без накити, които могат да бъдат захванати от движещите части на машината.
15. В края на работния ден:
• изключете ел. захранването на машината
• почистете ножицата с помощта на четка. Не го правете с ръце или въздух
• подредете работното място

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар