Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е  споделена от Даниела Ганчева 

Инструкция за безопасна работа с пробивно разстъргваща машина БОРВЕРГ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1.1. Обработваните детайли здраво и сигурно се закрепват към работната маса на пробивната машина посредством стиски, притискачи, универсални или специализирани приспособления. Когато приспособлението, детайла, заготовкта или обработващия инструмент не са закрепени безопасно, не се допуска пускането на машината в действие.

1.2. Обработванети детайли здраво и сигурно се закрепват към работната маса на пробивната машина посредством стиски, притискачи, универсарлни или специални приспособления. Когато приспособлението, детайла, заготовката или обработващия инструмент не са закрепени безопасно, не се допуска пускането на машината в действие.

1.3. По време на работа на машината не се допускат контакти с обработваните детайли, приспособленията за тяхното установяване и режещите инструменти.

1.4. Не се работи с неприбрана дълга коса, неприбрано работно облекло и с ръкавици.

1.5. Стружките се отстраняват с куки, магнитни четки или други спомагателни инструменти.

1.6. Да не се пуска в действие борверга, когато на подвижните му части, на приспособления, режещи инструменти или ограждения се намират монтажни или измервателни инструменти (ключове, чукове, шублери, индикаторни часовници и др.).

1.7. Работното място на борверга, заготовките и личните предпазни средства, включително работното облекло, не се почистват със сгъстен въздух.

1.8. Освобождаването на приспособленията, детайлите и режещите инструменти се извършва посредством подходящи инструменти при спряна машина.

2. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

2.1. Направи външен оглед на електрообзавеждането на машината. Главното електрическо табло и клемните кутии да са плътно затворени. Бутоните и врътките за управление да са изправни.

2.2. Настройката на машината се извършва в режим „Настройка“ или при спряна машина.

2.3. НЕ ПУСКАЙ НЕИЗПРАВНА И НЕОБЕЗОПАСЕНА МАШИНА!

3. ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА:

По време на работа на борверга не се допуска: отваряне на капаците на електрическите и щекерните табла и извършването на монтажно-демонтажни или настроечни работи – директния или посредством други средства допир до въртящи се части, наличие на разлято масло или охладителна течност и на детайли или заготовки, освен в техните палети или опаковки; работа, довеждаща до непрекъсната (нечупеща се) стружка.
3.1. Не контактувай с обработвания детайл, приспособленията за закрепване и режещите инструменти.
3.2. Не стой в непосредствена близост до масата и в зоната на движение на механизмите на машината.

4. СЛЕД ПРИКЛЮЧВЯНЕ НА РАБОТА:

4.1. Изключи машината чрез прекъсвача монтиран на електрическото табло. Машината изключи по начин указан в ръководството за обслужване на тази машина.
4.2. Почисти машината и работното място.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар