Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Светла Вълчева.

Инструкция за безопасна работа с шевна машина (права)

1. Преди да започнете работа на шевна машина, запознайте се с общото устройство и с инструментите, с които ще работите!

2. За да започнете нормално и безопасно работния ден с шевната машина, трябва да направите оглед на игла, ел. двигател, ремък и др.

3. Проверете оптималната опънатост на ремъка и дали всички предпазите-ли на ремъка с ремъчното колело, на конецоопъвача, на шевна игла и но-жов механизъм са стабилно закрепени на определеното място.

4. Проверете електрозахранващия кабел, да не е оголен, да не е с напукана изолация, да не се трие по движещите се части на машината или да не е притиснат от масата и педала на машината.

5. Проверете да не би да липсват някои винтчета или части на машината и да не би да е разцентрована.

6. За да се предпазите от убождане, проверявайте редовно дали предпазно-то устройство е монтирано на крачето на шевната машина.

7. Приведете в порядък работното си място!

9. При работа с шевната машина намерете най-удобната работна поза.

10. Регулирайте, при възможност, височината на седалката на стола на 25-30 см под повърхността на плота на машината.

11. Работете само с изправна машина! Изпълнявайте само възложената работа!

12. Работете с прибрано и закопчано облекло, с равни обувки, приберете косите си!

13. Не стъпвате с бос крак върху педала на машината!

14. Не поставяте върху машината съдове с вода, чаши, бутилки и др. !

15. Спирайте шевната машина посредством изключване на ключ-бутона!

16. За да не възникне опасност от електрически удар, не отваряйте капака на електрическия блок на мотора и не докосвайте електрическите компо-ненти на ел.блок!

17. Важно! Изключвайте захранването на машината при следните случаи:

  • при поставяне на конец в иглата, грайфера, разширителя и т.н., както и при смяна на калерчето;
  • при смяна на части на машината: игла, притискащо краче, бодова плоча, грайфер, разширител, транспортьор, предпазител на иглата, сгъвачка,водач на плата и т.н.
  • при ремонт
  • при напускане на работното място и при оставяне на работното място без надзор

18. По време на работа не отвличайте вниманието си за разговори и всякакви други причини!

19. Не задръствайте пътеки и изходи с материали и готова продукция!

20. Почиствайте и смазвате машината при изключен двигател и пълен покой на нейните части!

21. Ако масло, грес или други подобни вещества, използвани с машината и устройствата, влязат в контакт с очите или кожата или бъдат погълнати по-ради грешка, незабавно измийте мястото на контакт и се консултирайте с лекар!

22. Работете при осветление, което осигурява добра видимост на иглата, конеца и материята!

23. Когато е необходимо да подадете ножица на друг работник, не я подхвърляйте!

Запомнете! Правилното подаване е като острият край е към вас, а ушите са към приемащия.

24. Използвайте пълноценно физиологичните почивки, за да възстановите работоспособността си и преодолеете умората от монотонността при работа!

25. След приключване на работа изключете шевната машина от ел. мре-жата почистете я от прах, конци и отпадъчни материали!

26. Приведете работното си място в ред!

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ