Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа с механична ножовка

1. До работа с механичната ножовка се допускат само лица които са обучени и инструктирани за безопасна работа.
2. Заготовките които ще се режат трябва да са здраво закрепени /затегнати/.
3.Забранено е придържането на обработвания предмет с ръка.
3. Задължително е измерването на детайла да става само при спряно положение на машината.
5. Забранено е извършването на ремонти, смазване, почистване на машината когато е в движение.
6. Забранено е извършването на ремонти по ножовката от персонал, който няма необходимата правоспособност за ремонтна дейност.
7. При установяване на повреда незабавно да се уведоми прекия ръководител и да се преустанови работа на машината.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА Работникът е длъжен:

  • Да провери изправността на машината;
  • Да се подготви и провери изправността на приспособленията необходими за работа;
  • Да провери сигурното зацепване и центровка на обработвания детайл.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ