Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с кафемашина

1. Преди да включите, се уверете че захранването посочено на уреда отговаря на захранването на контакта.
2. Не използвайте уреда с мокри ръце, върху мокра повърхност или ако самия уред е мокър.
3. Не се опитвайте да отваряте или поправяте сами уреда, поради риск от токов удар.
4. Не оставяйте кабела да виси от ръба на маса или шкаф, или да е в контакт с нагрети повърхности.

5. Ако използвате удължаващ кабел се уверете че е подходящ за мощността на кафемашината. В противен случай рискувате да се получи прегряване на удължаващия кабел или на щепсела.
6. Поставете уреда на твърда, равна и топлоустойчива повърхност, далеч от досега на деца.
7. Уредът е предназначен употреба в затворени помещения и не е подходящ за употреба на открито.
8. По време на работа кафемашината трябва да бъде под постоянно наблюдение.
9. Не позволявайте на други лица използват уреда без да са запознати с инструкциите за безопасност.
10. Изключвайте уреда от контакта след употреба и преди да го почистите.
11. Ако искате да прибавите още кафе или чай докато уреда работи, го изключете с бутона и след като свършите пак го включете.
12. Ако няма вода в резервоара, изключете уреда.
13. Използвайте само чиста вода.
14. Избягвайте контакт с подгряващата плоча, когато уреда работи или малко след като сте го изключили.

Внимание! Опасност от изгаряне с горещи течности!

Почистване и поддръжка:

1. Преди да започнете почистване на кафе-машината или на някои нейни части, първо се уверете че тя е изключена, след което извадете щепсела от контакта.

2. Използвайте мека, леко навлажнена кърпа за да почистите повърхността. Не употребявайте бензинови или абразивни почистващи материали, защото те могат да увредят или нарушат покритието на повърхността на кафе-машината.

3. За отстраняване на котлен камък използвайте специален препарат за тази цел, или половин литър винен оцет. Налейте в резервоара, без да поставяте кафе във филтъра и следвайте процедурата за приготвяне на кафе. В зависимост от твърдостта на водата, отстраняването на котлен камък може да се прилага от 3 до 5 пъти годишно.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар