Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа в хладилни помещения

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

1. На работа се допускат само лица, които са:
• Навършили 18 години;
• Преминали медицински преглед и нямат противопоказания за работа в хладилно помещение с температура от -180 С до -250 С;
• Преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място;
• Преминали специално обучение за използване на специално работно облекло и ЛПС;
• Преминали специално обучение за работа с хладилна инсталация.

2. При отваряне на вратата, работника да се увери, че бравата, ключалката, бутон за отваряне или аларма са изправни.

3. Работникът влизащ в хладилното помещение да носи специално работно облекло и ЛПС за работа при минусови температури.

4. При внасяне или изнасяне на складираната продукция, да става по възможност по-рядко и за най-кратък срок от време, за да се избегне увреждането на организма и нахлуването на топъл и влажен въздух.

5. При влизане в хладилната стая/ камера да има наблюдение върху влезлия работник или да се уведоми прекия ръководител.

6. При работа в хладилна камера от -180 С до -250 С се определя, като екстремни термични условия на труд. Необходимо е при излагането на този вид риск, престоят на лицето в хладилната камера да е за възможно най-кратък срок от време. Необходимо е работникът сам да предвиди прекомерното спадане на своята телесна температура и да ползва почивка при необходимост.

7. По възможност да има преддверие, което позволява адаптирането на организма с голямата амплитудна разлика в температурите.

8. При извършване на товаро-разтоварните дейности в хладилната камера да се внимава да не се засегне хладилната инсталация, за да се предотврати изтичането на газ. При изтичане на газ да се окаже първа долекарска помощ.

9. Да се използват редовно определените физиологични почивки.

10. Да се почиства редовно пода на хладилното помещение според изискванията.

11. Да се проверява техническото състояние на хладилният агрегат, обслужващ хладилното помещение.

12. Да се затварят внимателно вратите с ръка и да не се оставят отворени.

13. Забранено е внасянето на всякакъв вид течности и разливането им по пода.

14. Забранява се да поставянето на топли продукти за съхранение.

15. Забранява се работата с незаземени, незанулени и необезопасени хладилни агрегати.

При повреда на хладилното помещение се обърнете към сервизния техник и/ или към работник, ремонт и поддръжка.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар