Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с въжена лебедка MULTI-KBF-1000

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Въжената лебедка MULTI-KBF-1000 е сертифицирана като механизъм за избутване и изтегляне на всякакви видове товари според TUV VZ/1262/94 от 16.12.94г. Максималната теглителна сила е 1т, а с водеща ролка до 3т. Капацитет на макарата при въже 6.0 мм – 80м, а при въже 5.0 мм – 120/150м. Скорост на въжето – 25м/мин. Въжената лебедка MULTI-KBF-1000 е защитена от претоварване посредством съединител с множество приплъзващи дискове.

Въжената лебедка може да бъде опасна! Невнимателна или неправилна употреба могат да доведат до сериозни или фатални наранявания на оператора или други лица. Не работи с въжена лебедка преди да се запознаеш с правилната и безопасна работа с нея ! Съхранявай въжената лебедка така, че да е недостъпна за неоторизирани възрастни.
За двигатели на въжената лебедка могат да бъдат използвани моторни триони с минимална мощност 3 kW (4,5 к.с.) и максимална мощност 5,2kW (7,2 к.с.). Скорост на двигателя 9600об/мин., въртящ момент n=5,173 Nm.

За транспортни нужди има две ръкохватки: на водача на въжето и на теглителната част на лебедката. За носене използвайте задната ръкохватката на моторния трион.

С въжена лебедка могат да работят само лица над 18 г.:

 •  преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност;
 • преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
 • медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
 • запознати с устройството, правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
 • завършили курс за работа с въжена лебедка;
 • с необходимите лични предпазни средства включително и за втория оператор:
  а) работно облекло ;
  б) работни обувки с нехлъзгащи се подметки и метални бомбета ;
  в) Защитни ръкавици ;
  г) антифони или тапи за уши;
  д) защитна каска .

II. Преди да започне работа с въжена лебедка работникът е длъжен:

 1. При използване на лебедката за първи път, да изтегли въжето напълно и да го пренавие наново, като при подаване на въжето, ръчното колело (спирачката на подаването) трябва да е леко активирана.
 2. При пренавиване на въжето без товар, също леко да активира спирачката на подаването, за да избегне откат на лебедката, ако куката се закачи.
 3. При пренавиване на въжето без товар преди всяка употреба да го провери за износване, скъсани влакна и да извърши смяна на въжето, ако има такава констатация.
 4. Да почисти въжето, ако то е замърсено. Замърсените въжета се износват по-бързо и причиняват преждевременно износване на барабана на лебедката и на водача на въжето.
 5. Преди всяко изполване на въжената лебедка, да се увери, че тя е добре фиксирана. Да използва само моторни триони, препоръчани от фирмата производител.
 6. Да избере такова място да закотвяне на лебедката, от където ще има поглед над работната област през цялото време. Да отстрани всички препятствия.
 7. При работа с въжената лебедка да има здраво триопорно закотвяне. Мястото на закотвяне да бъде достатъчно солидно, за да противодейства на тегленето, без да се счупи или да му се причинят повреди.Ако фиксира лебедката за ствол на дърво, да изреже достатъчно дълбок жлеб за прикачващата верига, за да не се плъзга.
 8. Когато фиксира водещата макара (триъгълно дърпане), да използва само защитните ремъци (защита за дърветата), които препоръчва производителя. Да се увери, че водещата ролка е разположена възможно най-високо.
 9. Периодично да проверява защитните ремъци за повреди и ги сменя, ако е необходимо.
 10. Да обърне внимание при инсталиране на въжето то да не трие по други обекти. Да инсталира въжето така, че предната част на товара да бъде повдигната леко. Не теглете нагоре или върху/през препятствия.
 11. Товарът, който ще изтегля, да не прикачва директно към теглителното въже. Товарът да се връзва към междинно въже или верига, които да се закачват към куката на теглителното въже.
 12. Трупи с диаметър над 40 см, трябва да се теглят само с триъгълно дърпане с помощта на водеща ролка. Уверете се, че тя е разположена възможно най-високо."
 13. При товари над 1 т да подготви транспортирането им с индиректно дърпане, като свърже допълнителната водеща ролка директно към товара, който трябва да бъде транспортиран.
 14. Да провери блокировката на лоста на газта. При освободена блокировка лоста на газта да е блокиран на празен ход. Да натисне блокировката и се увери, че се връща в изходно положение при освобождаване. Да провери дали блокировката и лоста на газта се движат свободно и дали възвратните пружини работят правилно.
 15. Да се увери, че двигателят спира, когато премести ключа Стоп в положение STOP след стартиране на двигателя.
 16. Да организира грижливо своята работа. Да огледа зоната, в която ще работи, типа на терена, устойчивостта на почвата, вероятни препятствия ( корени, скали, клони, изкопи и др.), вдлъбнатини и др. Да се увери, че може да се отдръпне внезапно при необходимост, да се движи и стои безопасно.
 17. Да се увери, че в областта на тегленето няма хора, животни или други неща, които биха могли да повлияят върху контрола на въжената лебедка или да бъдат засегнати от избутването/изтеглянето на товара.
 18. Ако трябва да се изтегли товар през обществен път, да затвори пътя и го означи ясно, за да няма опасност за пътуващите.
 19. Да се екипира с личните предпазни средства . Те не елиминират напълно риска от нещастни случаи, но могат да намалят степента на нараняването.
 20. Да се увери, че части от работното облекло не могат да бъдат увлечени от въжето и предизвикат травми по тялото.
 21. Преди да започнат работа, операторът на лебедката и помощникът му трябва да се споразумеят за сигнали, с които ще комуникират надеждно и безопасно.

III. Основни изисквания и правила за работа с въжена лебедка:

А. Зареждане с гориво на моторния трион.

 1. Бъдете изключително внимателни, когато работите с горивото. Винаги помнете, че има опасност от пожар, експлозия и вдишване на пари. Бензинът е изключително запалително гориво. Бъдете с повишено внимание докато работите с гориво или горивна смес. Не пушете и не палете пламък близо до горивото или моторния трион.
 2. Осигурете добро проветрение при зареждане на моторния трион или приготвянето на горивната смес (бензин и масло за двутактови двигатели). Най-добре на открито, далече от искри и пламък.
 3. Почистете около капачката на резервоара, за да не замърсите горивото.
 4. Развийте капачката на резервоара бавно, за да освободите налягането.
 5. Внимателно налейте горивната смес в резервоара. Избягвайте разливането.
 6. Преди да поставите капачката отново почистете и проверете гарнитурата.
 7. Затегнете добре капачката на резервоара след като заредите. От вибрациите по време на работа капачката може да се отвие и горивото да се разлее.
 8. Никога не стартирайте моторния трион, ако:
  a) сте разлели гориво върху него. Хубаво избършете разлятото и оставете останалото да се изпари.
  b) сте разлели гориво върху себе си. Сменете си дрехите. Измийте с вода и сапун местата, които са влезли в контакт с горивото
  c) има изтичане на гориво. Правете редовни проверки за течове от капачката и маркучите на резервоара.
 9. Никога не се опитвайте да изгорите разлято гориво при никакви обстоятелства.
 10. Никога не оставяйте моторния трион в запалителна среда като например сухи листа, слама, хартия и др.
 11. Съхранявайте горивото в контейнери специално предназначени за бензин в хладно, сухо и проветриво място.
 12. Съхранявайте моторния трион за дъги периоди от време с изпразнен резервоар за гориво и далеч от съоръжения отделящи искри или с открит пламък. Излишното гориво съхранявайте в туба с клапа против разливане.
 13. Никога не махайте капачката от резервоара докато двигателят работи.
 14. Никога не използвайте гориво за почистване.
 15. Винаги спирайте двигателя преди да презаредите. Никога не добавяйте гориво докато машината работи или двигателят е горещ. Отдалечете се най-малко 3 м. от мястото, където сте заредили с гориво преди да включите двигателя отново. НЕ ПУШЕТЕ.
 16. ВНИМАНИЕ! Проверявайте периодично по време на работа за изтичане на гориво и отстранете проблема. Консултирайте се със сервиз, ако е необходимо.

Б. Работа с с въжена лебедка

 1. Избягвайте да работите в неблагоприятни природни условия, например гъста мъгла, силни ветрове или много ниски температури. Работата в лоши природни условия (хлъзгави повърхности и т.н.) е изморителна и може да създаде предпоставки за нещастни случаи Внимавайте много, когато е кално.
 2. Преди да стартирате и докато работите с въжената лебедка проверявайте дали в близост до Вас има някой, за да се уверите, че хора, животни или предмети няма да нарушат контрола върху машината или няма да нараните някого. Не допускайте никого в близост. Хора, животни, наблюдаващи или помощници трябва да спазват дистанция.
 3. Спрете въжената лебедка веднага, ако някой приближи. Никога не работете с машината без да проверите дали няма някой наблизо или зад вас. Вие носите отговорността хора или животни да не навлизат в работното пространство. Не започвайте да работите с въжената лебедка преди да сте проверили работното пространство.
 4. По време на дърпането, операторът на лебедката трябва периодично да проверява висящата тежест, навиването на въжето на макарата и водещата ролка, която трябва да е разположена възможно най-високо.
 5. Имайте в предвид следното: работата в гората, особено прочистването на дървета, е опасна. Ето защо, трябва преди всичко да се погрижите за личната си безопасност.
 6. В случай, че въжето докосне земята, това означава, че Вашето инсталиране не е правилно.
 7. Не теглете товара върху стръмен терен директно срещу лебедката, тъй като той би могъл да се приплъзне, без да може да се задържи. В тази ситуация използвайте направляваща ролка на основата на височината нагоре и разположете лебедката извън трасето на теглене.
 8. Когато работи двигателят, не предприемайте никакви обслужващи или ремонтни дейности.
 9. Използвайте въжената лебедка само на места с добро проветрение.
 10. Работете само когато видимостта и светлината са достатъчни, за да виждате ясно.
 11. Бъдете особено внимателни и предпазливи, когато носите антифони, тъй като това може да ограничи възможността да чуете предупредителни сигнали за опасност (викове, предупреждения и др..)

IV. Забранено е:

 1. Работа с въжена лебедка от лица не запознати с устройството, правилната и безопасна работа и мерките за безопасност, незавършили курс за работа с въжена лебедка. Неправилната употреба на въжена лебедка може да я превърне в опасен инструмент, който може да причини сериозни или дори смъртоносни наранявания.
 2. Стартирането на въжена лебедка в затворено помещение или в близост до леснозапалими материали. Отработените газове са горещи и могат да носят искри, които могат да доведат до избухване на пожар.
 3. Хора да присъстват в работния триъгълник по време на теглене и в областта на теглене.
 4. Поставянето на ръцете в близост до барабана, когато двигателя работи.
 5. Използването на въжената лебедка за теглене/повдигане на хора.
 6. Преносимата въжена лебедка да се използва за повдигане.
 7. Теглене на търкалящи се обекти, върху които може да се загуби контрол.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ