Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (3)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа с бормашина

1. До работа с настолна елeктрическа бормашина се допускат само лица които са преминали курс за безопасна работа.
2. Детайлите които ще се пробиват трябва да са здраво закрепени /затегнати/.
3. Забранено е придържането на пробивания детайл с ръка.
4. Ръкавите на работещия трябва да са стегнати около китките на ръцете.
4. При пускане на машината в действие е забранено навеждането към пробивания детайл за проверка на работата.
5. Забранено е да се работи на настолни пробивни машини , които не са монтирани настабилни маси или сециални поставки, осигуряващи неподвижност, устойчивост и удобство през време на работа.
6. Забранено е извършването на ремонти по машината когато е в движение.
7. Забранено е извършването на ремонти по бормашината от персонал който няма необходимата правоспособност за ремонтна дейност.
8. При установяване на повреда незабавно да се уведоми прекия ръководител и да се преустанови работа на машината.
9. Задължително е измерването на детайла да става само при спряно положение на машината.
10. Забранено е извършването на ремонти, смазване , почистване на машината когато е в движение.

11. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА Работникът е длъжен:
• Да провери изправността на машината;
• Да се подготви и провери изправността на приспособленията необходими за работа;
• Да провери сигурното зацепване и центровка на обработвания детайл.

ПРЕЗ ВРЕМЕ НА РАБОТА:
• Готовите детайли да не се разхвърлят около машината, а да се подреждат в устойчиво положение;
• Забранява се да се спира машината чрез натискане с ръка на патронника;
• При пробиване на отвори на дребни детайли се забранява последните да се държат с ръка;
• Забранено е почистването с ръка на стружките.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ