САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при обслужване на бензиностанции

1. На обслужващите бензиностанцията не се разрешава да идват на смяна в нетрезво състояние и да употребяват алкохол по време на работа.
2. По време на работа е задължително носенето на работно облекло и Л.П.С.
3. При възникнала неизправност или авария по електроинсталацията или електроконсуматорите да се изключва електрическия ток и се потърси помощ от правоспособен електротехник.
4. В района на бензиностанцията движението на МПС трябва да става със скорост 5 км. в час.
5. Автомобилите подхождат към колонките за гориво на собствен ход, след което двигателят им се изключва преди да започне зареждането с петролни продукти.
6. При възникване на пожар, сменния персонал е длъжен да прекрати зареждането на МПС, да изключи ел.захранването и да оповести за това противопожарните органи., като едновременно с това се вземат мерки за потушаването на пожара с наличните противопожарни средства.
7. Използваните за почистване парцали, конци и др. се събират в железни контейнери и се изнасят извън района на бензиностанцията.
8. По време на бури разтоварването на автоцистерни и зареждането на моторни превозни средства се преустановява.
9. Автоцистерни се разтоварват само след заземяването им към предвидения заземителен кол.
10. ПУШЕНЕТО В РАЙОНА НА КОЛОНКИТЕ ЗА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ОКОЛО РЕЗЕРВОАРИТЕ Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ