Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега

Инструкция за безопасна работа като сервитьор или барман

1. На работа като сервитьор или барман се допускат само работници, преминали съответната подготовка, притежаващи съответната квалификация и спазващи установените правила на Правилника на вътрешния ред.

2. Абсолютно се забранява да започне работа сервитьор или барман в лошо здравословно състояние,под влиянието на алкохол и силно упойващи средства(наркотици).

3. По време на работа сервитьора или бармана трябва да се държат вежливо с гостите на заведението.

4. Задължително е всеки сервитьор или барман да познава евакуационния план на заведението при бедствия и аварии и при настъпване на ситуация по най-бърз начин да изведат гостите на заведението на безопасно място.

5. При сервиране на горещи ястия и напитки сервитьорът или барманът трябва да пази гостите от заливане ,което може да доведе до изгаряния.

6. При миене на чаши и посуда барманът не трябва да си отвлича вниманието,за да не се получи счупване на чашата или посудата,което води до порязване или нараняване.

7. При работа на бармана с апарати за бира и безалкохолни напитки,бутилката с въглероден диоксид (СО2) трябва да бъде стабилно закрепена на пода и застопорена към стената с планка или синджир.

8. Преди започване на работа барманът трябва да провери редуцир-вентилите на апарата и ако същите не работят- да не започва работа, докато не се отстрани повредата.

9. Бутилките с СО2 не трябва да са в близост до нагревателни уреди и не трябва да се удря по тях.

10. След приключване на работа сервитьорът или барманът е длъжен да изключи ел.захранването на уредите и помещението, като остави само дежурното осветление.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар