Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа на банциг за разкрояване на текстилни материали

1. Може да започнете работа на банциг само ако имате необходимата квалификация и сте инструктирани и запознати с устройството и действието на банцига и безопасната работа с него.
2. Не започвайте работа, когато сте в лошо здравословно състояние!
3. Знайте, че употребата на алкохол и силно упойващи средства могат сериозно да ви навредят когато сте на работното място!
4. Преди започване на работа на банцига, огледайте предпазните огражде-ния, работните органи и ел. захранването!
5. Смазване, регулиране и почистване на банцига извършвайте само след като е спрян от работа и е в покой!
6. Подреждайте материалите за работа близо до плота на банцига, на разстояние, удобно за поемане! Затворете предпазните капаци!
7. По време на движение на банциговата лента не предприемайте ремонтни и почистващи действия!
8. Не започвайте работа, ако лентата има счупени два последователни зъба!
9. Не разливайте по пода около банцига вода, масло, и др., за да не се подхлъзнете!
10. Не разхвърляйте материали, за да не се спънете, паднете или нараните!
11. Не сядайте и не се облягайте по банцига, дори когато същият не работи!
12. Ако имате съмнения за неизправности по банцига, сигнализирайте Управителя за отстраняването им от специалист!
Поставете надпис: „МАШИНАТА Е НЕИЗПРАВНА. НЕ ВКЛЮЧВАЙ”!
13. Не оставяйте и окачвайте по ел. таблата предмети, които ще попречат на нормалната и безопасна експлоатация на банцига!
14. Следете да не се натрупва мъх и прах в заточващото устройство и машината, поради опасност от запалване при заточване на лентата!
15. По време на работа не водете разговори и не отстранявайте погледа си от извършваната манипулация!
16. При рязане, заточване и намазване с парафин работете с предпазни противосрезни ръкавици, с добре прибрано към тялото работно облекло, прибрани коси и без накити, които могат да бъдат захванати от движещите части на машината!
17. По време на работа на доближавайте ръцете на опасно разстояние от лентовия нож!
18. При кроене на дребни детайли използвайте приспособления за прид-вижване на материала!
19. Не оставяйте банцига без надзор по време на работа!
20. При работа с центровани с шила и карфици настили, внимавайте да не се убодете! Събирайте ги в определени за целта кутии!
21. След свършване на работа почистете банцига, ел. двигателя му и около него, подредете обработения материал на определеното за него място!

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар