Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Инструкция за безопасна работа с иглен вибратор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Машината представлява иглен вибратор, който създава високочестотни трептения в главата. Чрез потапяне на главата в пресния бетон се отстранява въздухът в ефективната зона на действие на главата и той се уплътнява. Пресният бетон охлажда едновременно с това главата.

1.Със самостоятелна работа с иглените вибратори могат да бъдат натоварени само лица, които са навършили 18 години, са психически и физически годни, са инструктирани за работа с иглени вибратори и са удостоверели правоспособността си пред предприятието.
2. Иглените вибратори могат да се използват по предназначение само за уплътняване на бетон като се съблюдава ръководството за експлоатация на производителя и тези указания за безопасност. Уредът трябва да се потопи в сместа, предназначена за свиване.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.