Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от Красимир Игнатов.

Инструкция за безопасна работа с електрически бойлер

I. Общи положения

1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осигуряване на безопасна работа при използване на електрически бойлер.
2. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.

II. Свързване към водопроводната и електрическа мрежа

1. Електрическият бойлер да се експлоатира само в в закрити и отопляеми помещения, в които температурата не пада под 4°С.
2. Бойлерът да се монтира само в помещения с нормална пожарна обезопасеност.
3. Свързването на бойлера към водопроводната и електрическата мрежа (при модели без шнур с щепсел) да се извършва само от правоспособни ВиК и ел. техници, по инструкцията за монтаж на производителя, след предварителен оглед за повреди при транспортирането.
4. Напрежението на електрическата мрежа, към която се включва уреда трябва да съотвества на означеното на уреда напрежение.
5. Бойлерът да се свърже в електрическата мрежа към отделен токов кръг осигурен с предпазител и да бъде заземен.

III. Указания за безопасна работа

1. Експлоатацията на бойлера да става съгласно указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа.
2. Преди да се включи електрическото захранване на бойлера, трябва да се уверите, че той е пълен с вода.
3. За безопасната работа на бойлера, възвратно-предпазния клапан редовно да се почиства и преглежда дали функционира нормално /да не е блокиран/
4. При повреда на уреда същият да се изключи от електрическата мрежа.
5. При почистване на уреда е забранено да се намокря електрическата му част.
6. Забранява се ползването на уреда с повредени терморегулатори .
7. Когато се налага изпразване на бойлера е задължително първо да се прекъсне електрическото захранване към него и да се спре подаването на вода към уреда.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар

0 мнения за “Бойлер – електрически *”

    • Здравейте, аз лично не знам за подобно правило или изискване. Добре е да се прочете инструкцията за експлоатация на производителя относно препоръките за монтаж.

      Отговор