Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Драгомир Димитров.

Инструкция за работа с акумулаторна ножица Klauke ESG 85-L за рязане на кабели

Условия за употреба и експлоатация:

 1. Акумулаторната ножица Klauke ESG 85-L не е предназначена за непрекъсната работа. След около 30-40 цикъла на рязане, трябва да се направи пауза за около 15 минути, за да се охлади инструментът, т.к. прекомерната употреба може да доведе до прегряване на инструмента.
 2. При работа на инструмента, в мотора може да възникне електрическа искра, която може да възпламени възпламеними или експлозивни течности и изпарения от тях. Затова е забранена употребата на инструмента при наличие на възпламеними, лесно запалими или експлозивни течности и материали Забранена е работата с инструмента при дъжд или вода.
 3. Тялото на инструмента е ергономично оформено, състоящо се от две части, покрити с гумено покритие, което го предпазва от изплъзване от ръцете на работещия. Центърът на тежестта на инструмента е оптимизиран, за да се опрости работата с инструмента и намали умората на оператора при работа с него. Задължително инструмента трябва да се държи за неговата ръкохватка, като се избягва всякакъв допир на работещия с неговите режещи части.
 4. След работа режещите части трябва да бъдат почистени и рейката за движение на ножа бъде също смазана. Батерията и зарядното устройство трябва да бъдат защитени от влага и прах.
 5. Акумулаторната ножица Klauke ESG 85-L е снабдена с електронно устройство с контролер, което следи за следващата рутинна проверка – подава сигнал на потребителя с червена LED в продължение на 20 секунди.

Основни функции на инструмента:

 1. За нормална работа на инструмента е предвидено устройство за автоматично връщане на буталата на хидравличния блок в първоначалното си положение, когато операцията „Рязане“ е завършена.
 2. Бутон „Ръчен стоп“ позволява на оператора да прекъсне връщането на буталото във всяка позиция при автоматичното връщане, т.к. акумулаторната ножица Klauke ESG 85-L е оборудвана със специална спирачка – устройство, което спира движението на лопатките напред при освобождаване на стартовия бутон.
 3. Устройството е снабдено с двойно бутална помпа, което предполага висока скорост на движение на остриетата при движението им към материала, който ще режем ( Кабел или тел) и бавно движение по време на рязане.
 4. Режещата глава може да се върти на всеки ъгъл до 350 градуса около оста си, като по този начин осигурява оптимален достъп до разни ъгли и труднодостъпни места.
  Акумулаторната ножица Klauke ESG 85-L е снабдена с микропро-цесор, който автоматично изключва двигателя след приключване на операцията „Рязане“, уведомява за времето за редовната поддръжка, предоставя индикация за изтощаване на батерията. LED се изключва автоматично 10 секунди след натискане на Старт бутона.

Забележка: Негодните батерии не се изхвърлят при отпадъците, а се предават на определените за това места.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ