Инструкция за безопасна работа с храсторез

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Храсторезът е предназначен за подрязване на храсти и т.н. живи огради. Всяка друга употреба не по предназначение може да повреди уреда или да причини други щети. Храсторезът е снабден с двойно предпазно включване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Проверявайте дали ключовете са свалени от инструмента преди включването му.
Преди започване на работа проверявайте кабела за повреди.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.