Инструкция за безопасна работа с хидравличен тръбогиб

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

ХИДРАВЛИЧНИЯТ ТРЪБОГИБ е машина, предназначена за огъване на тръби направени от метални материали.

Операторите, на които е възложено да използват тази машина, трябва да са запознати с цялата необходима информация и инструкции и да преминат съответния курс на обучение във връзка с безопасността, отнасяща се до:
a) Условията на използване на оборудването;
b) Предвидими необичайни ситуации

Изберете позицията за сглобяване на хидравличния тръбогиб, така че:
1. зоната да е защитена от атмосферни влияния и влага;
2. повърхността да е напълно равна, нехлъзгава и неподдаваща, с подходяща устойчивост за теглото на машината;
3. работното мястото около машината да няма препятствия и бариери;
4. да е разположена в добре осветена зона.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар