Инструкция за безопасна работа с бензинов генератор на ток

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Изключително важно е да знаете как да спирате бързо генератора и как да използвате всички контролни елементи. Никога не позволявайте на някого, който не е запознат с инструкциите, да използва генератора.
Преди да стартирате генератора, винаги извършвайте предоперационни проверки, за да се избегнат инциденти или повреди на оборудването.
За да извършите поредицата от проверки, поставете генератора на стабилна хоризонатална основа с изключен двигател и свалена капачката на свещта.
Проверете:
- нивото на маслото;
- нивото на горивото.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар